Yorick nr 22 (marzec 2009)

W numerze marcowym, 2/2009 (22):
·    Przed festiwalem polskich sztuk współczesnych w Gdyni – uwagi Joanny Puzyny-Chojki
·    Nowe książki teatralne:  ,„Tyrania słowa” (felieton Tomsza Miłkowskiego) , Agnieszka Warczachowska „Sztuka aktorska Zofii Melechówny” – recenzja Joanny Biegalskiej, Krzysztof Rau "Autolustracja" – recenzja Justuny Hofman-Wiśniewskiej, „Artyści sceny polskiej w ZASP. 1918-2008” pod red. Andrzeja Rozhina – rec. Tomasz Miłkowskiego
·     Korespondecja z Paryża: Equus Petera Sheffera – Pierre Mika
·      ROZMOWY:
    O kabarecie dawniej i dziś – z Tomaszem Mościckim rozmawia Ewa Sośnicka-Wojciechowska
    Folklor odczarowany – rozmowa z Edwardem Pałłaszem
    Mój teatr to repertuar – z Izabella Cywińską rozmawia Justyna Hofman-Wiśniewska
    MODrzeJEwSKA ShakespeareStar – z prof. Andrzejem Żurowskim rozmawia Tomasz Miłkowski
·    Postscripum I– felieton Jadwigi Opalińskiej: autorka wraca do spektakli od dawna granych na scenach
·    Europejska Nagroda Teatralna
    Europa patrzy przez/na Lupę –  Tomasz Miłkowski
    Piątka bez sternika – Grzegorz Konat
·    Pożegnania: Witold Filler – szkic Justyny Hofman-Wiśniewskiej
·    Boska Krakowska – o festiwalu Boska Komedia w Krakowie pisze Tomasz Miłkowski
·    Grafique Dance – o grafice Janusza Golika – Justyna Hofman-Wiśniewska
·    Krytycy nagradzają Macieja Prusa – laudacja Henryka Bieniewskiego
·    Moja szkoła gustu: Chomiki uszły cało – Semła

Leave a Reply