Warsztaty dla animatorów kultury

Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej PO-MOST zaprasza  na

WARSZTATY KNOW HOW organizowane na przełomie sierpnia i września 2009 roku w Tczewie/Polska

Organizatorzy gwarantują bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny

Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego

 wiek: 18 – 30 lat.

 

Cykl interdyscyplinarnych i innowacyjnych warsztatów adresowany jest do młodych animatorów kultury oraz pedagogów alternatywnych, a także studentów szkół artystycznych, humanistycznych i pedagogicznych.

 

Projekt finansowany jest przez:

– Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i

  Międzyregionalnych, 

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Edukacja kulturalna i

  diagnoza kultury.

 

Partnerzy merytoryczni:

– Associazione Culturale Legge 180, Włochy, http://www.romateatrofestival.com/;

– Associazione Scuola Teatro Dimitri, Szwajcaria, http://www.teatrodimitri.ch/;

– Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie, http://www.cwrdw.tczew.pl/;

– Fundacja ART AND PROGRESS w Warszawie, http://www.rhplus.art.pl/;

 

Projekt obejmuje cztery cykle, z których każdy zakończy się pokazem etiudy warsztatowej z udzialem publiczności:

 

 

I cykl warsztatów to 3 równolegle prowadzone działania:

warsztat techniki aktorskiej, który zrealizuje Teresa Nawrot pedagog, reżyser, założycielka Szkoły Teatralno-Filmowej REDUTA w Berlinie, pracująca metodą Jerzego Grotowskiego; http://www.reduta-berlin.de/, .

warsztat działań plastycznych, prowadzony przez Katarzynę Zawistowską scenograf, asystent w Pracowni Scenograficznej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku; http://zawistowska.net/;

warsztat muzyczny, który poprowadzi Nicolas Perrot – muzyk, performer, Paryż/Francjawww.myspace.com/lesmolairesdelest/;

 

Termin: 28.08.2009 – 03.09.2009.

 Dysponujemy 20 miejscami.

 

 

II cykl – poświęcone mascheroterapii warsztaty:

improwizacji/ pracy z ciałem: indywidualnego tworzenia i użycia maski,

 warsztaty poprowadzi Fabio Omodei – reżyser, pedagog,  mający bogate doświadczenie w pracy metodą artterapii  i maską jako bezpiecznym rekwizytem "konfrontacji" z trudnymi problemami współczesności, Rzym/ Włochy; http://www.romateatrofestival.com/,. 

 

Termin: 28.08.2009 – 03.09.2009

Dysponujemy 15 miejscami.

 

 

III cykl warsztatów – 3 równoległe działania:

warsztat pracy z ciałem, poprowadzą go Nancy Fürst i Corinna Vitale pedagodzy ze

 szwajcarskiej szkoły teatralnej Scoula Teatro Dimitri,  z elementami komedii dell'arte, treningu aktorskiego i improwizacji aktorskiej i tańca; Verscio/ Szwajcaria; http://scuolateatrodimitri.ch/;

warsztat technik audiowizualnych, który poprowadzą Grzegorz Szyma i Marek Musioł

 graficy, muzycy, performerzy, autorzy multimedialnych spektakli; Warszawa/ Polska; http://www.rhplus.art.pl/;

warsztat dźwiękowy, który poprowadzi Cedric Anglaret – performer, eksperymentalnie

 wykorzystujący dźwięk, Paryż/ Francja; www.myspace.com/lesmolairesdelest/;

 

Termin: 28.08.2009 – 03.09.2009

Dysponujemy  23 miejscami.

 

 

IV cykl warsztatów połączy 2 równoległe działania:

warsztat form ulicznych, który poprowadzą instruktorzy z Teatru AKT, wykorzystując, m.in. elementy clownady, akrobacji oraz sztuki performance; Warszawa/ Polska http://www.teatrakt.pl/;

warsztat form animacji materii, pod kierunkiem Łukasza Szajny malarza, grafika, pracującego nad spektakularnym happeningiem z wykorzystaniem "ożywionych" rekwizytów; Gdańsk/Polska; http://www.szajnastudio.eu/html/dos.php;

 

Termin: 30.08.2009 – 05.09.2009.

Dysponujemy 30 miejscami.

 

Zajęcia będą prowadzone wg dziennego schematu :

 

9.00 – śniadanie

10-14.00  – zajęcia w grupach

14-16.00  – obiad

16-20.00  – zajęcia w grupach

20.00  – kolacja

Wszystkie próby będą miały charakter "otwarty umożliwiający udział obserwatorów.

 

 

CELE WARSZTATÓW KNOW HOW to:

– propagowanie aktywności prospołecznej oraz kulturalnej młodzieży,

– integracja środowisk młodzieży artystycznej, zorientowanej społecznie i edukacyjnie,

– szerzenie postaw tolerancji oraz tworzenie warunków do rozwoju własnej ekspresji

  i kreatywności,

– promowanie artterapii jako skutecznej i innowacyjnej metody edukacji i profilaktyki pozytywnej .

 

 

Rekrutacja odbędzie się na podstawie dokładnie wypełnionej karty zgłoszeniowej (plik do pobrania ze strony www.zdarzenia.com.pl), którą należy przesłać do 15 czerwca pod adresem:

Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej PO-MOST

Ul. Wyszyńskiego 10

83 110 Tczew

Lub drogą mailową: zdarzenia@zdarzenia.com.pl.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Maria Ćwik

kom. 507 116 506

maria.cwik@zdarzenia.com.pl

Leave a Reply