Warsztaty Krytyki Teatralnej

Trwają zapisy na weekendowe Warsztaty Krytyki Teatralnej organizowane przez polską sekcję AICT, które trwać będą od września do grudnia. Kuratorem projektu jest Justyn Hofman-Wiśniewska. Ilość miejsc ograniczona. W załączeniu szczegóły. Zapraszamy
KLUB KRYTYKI TEATRALNEJ SEKCJA POLSKA AICT zaprasza wszystkich chętnych (powyżej lat 16), zainteresowanych warsztatem recenzenta i krytyka teatralnego, do udziału w WARSZTATACH KRYTYKI TEATRALNEJ, które będą się odbywały w weekendy od 5 września do 13 grudnia 2009. Szczegóły w załączeniu.
Ilość miejsc ograniczona.
Program zajęć obejmuje m.in.
– uczestnictwo w próbach i spektaklach w wybranych teatrach stołecznych
– spotkania z krytykami, artystami teatru, dramaturgami
– wykłady, seminaria
– warsztaty: notatka, informacja, zapowiedź, reklama, felieton, sprawozdanie, recenzja, sylwetka, biogram, wywiad itp.
Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia warsztatów.
Zajęcia będą się odbywały w 3 grupach, maksymalnie dziesięcioosobowych. Prace warsztatowe będą publikowane m.in. w magazynie internetowym Klubu Krytyki Teatralnej „Yorick” (www.aict.art.pl) oraz wybranych czasopismach i innych mediach. Na zakończenie planowane jest wydanie zeszytu zawierającego wszystkie prace uczestników warsztatów.
Najciekawsza osobowość warsztatów zostanie rekomendowana do udziału w zagranicznych warsztatach krytyka teatralnego organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (AICT).
    Uczestnicy warsztatów w trakcie zajęć zapoznają się z rodzajami teatru i ich odmiennością, (teatr dramatyczny – tradycyjny, inscenizacyjny, offowy, teatr lalek, teatr muzyczny, opera, teatr tańca, balet, pantomima, teatr TV, radiowy), tajnikami technik teatralnych, sposobem patrzenia na teatr, a przede wszystkim zdobędą praktyczną umiejętność opisywania teatru i zjawisk kultury.
    Całość obejmie 15 tygodni zajęć, w tym spotkania (18 godzin), spektakle (90 godzin – 10 przedstawień + 3 próby). Zajęcia będą się odbywały w weekendy – 6 godzin (3 godziny w soboty, 3 godziny w niedziele, w tym wykłady i ćwiczenia).
    Koszt: całość 500 złotych, możliwa opłata w ratach (w kwocie tej mieści się uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych). Numer konta zostanie podany drogą mailową lub pocztową.
Zapisy są przyjmowane do 31 lipca 2009 drogą mailową na adres: joah@poczta.onet.pl lub telefonicznie: 501 313 293
Możliwy kontakt osobisty po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!

Kontakt: Justyna Hofman – Wiśniewska, tel. 501 313 293

Zajęcia obejmą:

Wykłady:
– krótki rys historyczny charakteryzujący określony rodzaj teatru
– najwybitniejsi krytycy i tajemnice ich warsztatu
– odpowiedzialność krytyka
– teatr i jego kontekst
– formy dziennikarskie
– po co teatrowi krytyk i jakiego krytyka teatr potrzebuje?
– rola krytyka w społeczeństwie
– przegląd prasy i książki teatralnej
– tekst w języku oryginalnym a jego przekład i co to oznacza w teatrze
– teatr w obszarze nauk społecznych
Warsztaty:
– próba teatralna (zapiski, notatki obserwacyjne z uwzględnieniem własnych pytań, spostrzeżeń i  wątpliwości; tajemnice technik teatralnych)
– spektakl teatralny (analiza spektaklu z rozbiciem na  jego ideê, specyfikê, sposَb przek³adu tekstu literackiego na „tekst” teatralny, istotê, narzêdzia, ktَrymi siê pos³u؟yli jego realizatorzy, przestrzeٌ, kontekst,  warsztat re؟yserski i aktorski, prَba dostrze؟enia powi¹zaٌ z pewnymi stylami i stylistykami, odnajdowanie powi¹zaٌ kontekstowych w historii i ółczesności, próba odpowiedzi na pytanie: jakie wartości do współczesnego teatru wniósł dany spektakl itp.)
Każdy uczestnik pisze: notatkę z przedstawienia, informacje prasową, tekst reklamowy, streszczenie, recenzję (szczególne zwrócenie uwagi na konstrukcję poszczególnych form)
– wywiad, felieton teatralny (konstrukcja form)
– zbiorcze omówienie i ocena danego teatru, dokonań aktora, reżysera, festiwalu itp. (chodzi o spojrzenie szerokie, próbę oceny pewnej całości)
– redakcja tekstu cudzego, redakcja tekstu własnego
– dyskusja teatralna i rola w niej krytyka
– technika prowadzenia wywiadu na żywo (radio, telewizja)
– spotkanie z aktorem, reżyserem itp. – prowadzenie tego rodzaju spotkania, omówienie, aktywne uczestnictwo
– teatr jako narzędzie artykułowania rzeczywistości i pozycja krytyka (wybór struktury i formy tekstu wynikający ze specyfiki materiału)
– dyskusja o współczesności i możliwości przekładania jej na teatr
– zadania i rodzaje środków przekazu ze szczególnym uwzględnieniem Internetu

Leave a Reply