Holland Festivall

Trwa Holland festival – i zorganizowane staraniem holederskiej sekcji AICT kolokwium "Tour de force" o międzykulturowych relacjach w teatrze światowym. Zakończył się staż nowej krytyki, w której wzięła udział z ramienia polskiej sekcji Dorota Mieszek.

Leave a Reply