Po Walnym Zebraniu KKT

29 stycznia w Domu Dziennikarza odbyło się Walne Zebranie Klubu Krytyki Teatralnej/ polskiej sekcja AICT. Zebrani, obradujący pod przewodnictwem Henryka Bieniewskiego zaaprobowali sprawozdanie Zarządu i wybrali władze Klubu na następną czteroletnią kadencję. Prezesem klubu został wybrany ponownie przez aklamację Tomasz Miłkowski.

W skład zarządu weszli: Joanna Biegalska, Henryk Bieniewski, Bożena Frankowska, Grzegorz Konat, Jadwiga Opalińska, Agnieszka Pudlis, Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska, Justyna Hofman-Wiśniewska. Zarząd ukonstytuuje się w terminie późniejszym.

Leave a Reply