Psalmy Dawidowe inaczej

Tehillim/Psalmy  – współczesne, radykalne odczytanie tekstu Psalmów Dawidowych przez pryzmat dokonań największych buntowników XX wieku – Antonina Artauda, Francisa Bacona, Witolda Gombrowicza i innych. Projekt neTTheatre Chorea objęty honorowym patronatem Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha; finansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Program w załączeniu.

neTTheatre Chorea

Teatr w Sieci Powiązań

przywraca niemal zupełnie zapomnianą tradycję śpiewania w pustce:

Tehillim/Psalmy

reż. Paweł Passni

pieśń początków, pieśń podróży, źródło poezji, jak najbardziej ludzkiej, natchnionej. Zalążek, podstawowa komórka – DNA teatru. "Przewodnikowi chóru Psalm Dawidowy…", rozstępujący się tłum przed pięknie śpiewającym, osadzony w centrum miejskiego organizmu, przeniesienie, wydobywanie, ujawnienie, wyjście, comming out. Współczesne, radykalne odczytanie tekstu Psalmów przez pryzmat dokonań największych buntowników XX wieku – Antoina Artauda, Francisa Bacona, Witolda Gombrowicza i innych.


tikkun.pl CTRL+A, CTRL+C, BACKSPACE, CTRL+V…

Terapia kultury, przywracanie pamięci, rehabilitacja wrażliwości.Krzyk Króla Dawida i śpiew jąkającego się Mojżesza zmierzającego przez pustkowia do obiecanej Europy.

17 czerwca, Instytut Teatralny, Jazdów 1, Plac Na Rozdrożu, godz. 19:00, Działanie, spotkanie pt.: „Antysemityzm – co jest do zrobienia”, krótki koncert

18 – 20 czerwca, 21:30, działanie w Nowej Przestrzeni Teatralnej Prześwit, ul.Gałczyńskiego 3 – wejście od ul. Nowy Świat 36

21 czerwca 22:00 – instalacja – koncert, Nowa Przestrzeń Teatralna Prześwit, ul.Gałczyńskiego 3 – wejście od ul. Nowy Świat 36

22 czerwca godz. 20:00 – spektakl na dziedzińcu CSW, Zamek Ujazdowski

Więcej informacji www.netto.art.pl

Kontakt: Anna Bogdanowicz 505613021

Projekt objęty honorowym patronatem Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha.

Projekt finansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego

Partnerzy projektu:

Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski

Leave a Reply