Jan Englert z Boyem

12 maja w gościnnych progach warszawskiej księgarni Tarabuk przy ul. Browarnej 6 odbyła się uroczystość wręczenia dorocznej Nagrody im. Tadeusza Boya Żeleńskiego, przyznawanej przez Klub Krytyki Teatralnej od roku 1956. Tegorocznym laureatem Nagrody jest JAN ENGLERT, którego wyróżniono za osiągnięcia aktorskie, reżyserskie i konsekwentne kształtowanie modelu Teatru Narodowego. Laureat otrzymał pamiątkowy dyplom oraz rzeźbę wykonaną przez Wiesława Janasza. Wręczenie nagrody poprzedziła laudacja, którą wygłosiła prof. Bożena Frankowska.
Na uroczystość przybyli licznie artyści i współpracownicy laureata z Teatru Narodowego, na czele z nestorem Igorem Przegrodzkim, rektorzy i studenci Akademii Teatralnej, przedstawiciele ZASP. W imieniu ministra Kultury gratulacje złożyła Bożena Sawicka.

Image

Jan Englert w Tarabuku

Leave a Reply