Teatrakcje – pismo studetów Akademii Teatralnej

Zespół złożony ze studentów Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie pod kierunkiem Katarzyny Meissner (redaktor naczelna) założył własne pismo teatralne Teatrakcje. O nowym tytule pisze Naczelna.

Teatrakcje nie są gazetką szkolną, ani też kolejnym specjalistycznym pismem przeznaczone dla znawców sztuki teatralnej. Pragniemy docierać do jak największej liczby czytelników i wychodzić poza krąg ludzi zajmujących się kulturą. To pismo powstało dla tych, którzy do teatru chodzą, a nie koniecznie są z nim związani zawodowo. To pismo również dla tych, którzy do teatru nie chodzą, zniechęcani brakiem atrakcyjnej formy „klucza do odbioru sztuki". W przypadku tych pierwszych – pragniemy dostarczyć im przyjemności czytania o teatrze opisywanego z punktu widzenia ludzi młodych. W przypadku tych drugich – chcemy zapewnić informację na temat repertuaru oraz pomóc w wyborze teatru i spektaklu „dla siebie". Pragniemy skończyć z odstraszającym wizerunkiem teatru jako świątyni sztuki dla wtajemniczonych. Nasze motto – „każdy w teatrze może znaleźć coś dla siebie". Nasza misja – przekonać o tym innych.
Pismo jest dystrybuowane drogą internetową, by zapewnić jak najszerszy zakres odbiorców. Zależy nam na ożywieniu aktywności teatralnej mieszkańców Warszawy, ale chcemy pisać też o tym, co dzieje się w teatrach całej Polski. W planach mamy też zamieszczanie reportaży z innych krajów Europy (już w kwietniowych Teatrakcjach korespondencja z obchodów Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii).
Wkrótce ruszy nasza strona internetowa. Jesteśmy otwarci na wszelkie szczere, spontaniczne uwagi. Bylibyśmy także niezmiernie wdzięczni za pomoc lub podpowiedź w kwestii nowego kanału dystrybucji pisma.
 
W imieniu Redakcji Teatrakcji
Katarzyna Meissner
e-mail: teatrakcje@gmail.com

Leave a Reply