Kelera laureatus

Józef Kelera i jego „Teatr bez majtek”
Przed pięciu laty Klub Krytyki Teatralnej ustanowił Nagrodę im. Wojciecha Bogusławskiego za publikację książkową. Nagrodę można otrzymać tylko raz w życiu. W tym roku jury postanowiło przyznać ją Józefowi Kelerze za książkę „Teatr bez majtek”, opublikowaną przez oficynę wydawniczą „Errata”.
Józef Kelera

To nie jest książka pisana pod z góry upatrzoną tezę czy na temat. Józef Kelera przez ostatnie lat kilkanaście nie uczestniczy już w życiu teatralnym jako recenzent czy krytyk podejmujący się roli taksatora bieżącej produkcji teatralnej. Pisze od czasu do czasu, głównie z okazji odczytów czy innych spotkań, czasem na usilne zamówienie jakiegoś periodyku. A jednak, mimo że tę książkę napisało samo życie, nie jest tylko zbiorem tekstów, które Kelera w ostatnich latach napisał. Tłumaczy to sam w krótkiej nocie kończącej zestawienie lokalizacji pierwodruków pomieszczonych w tomie szkiców:
„Układ szkiców w tym tomie nie odzwierciedla kolejności ich powstawania w latach 1989-2005. Ułożyły się bowiem same w kilka cykli tematycznych: pierwszy – o dramacie, jaki był; drugi – o teatrze, jaki był; trzeci – o teatrze, jaki jest. Dwa ostatnie szkice to wspominki, które przystoją wiekowym autorom i dobrze robią na uspokojenie…”
Dodajmy, że wśród wspominków odnajdziemy zapiski jurora festiwalu teatrów jednego aktora we Wrocławiu, a właśnie podczas tegorocznej edycji tego festiwalu, 15 listopada, odbyła się ceremonia wręczenia tej nagrody.
(fot. Maciej Szwed)

Leave a Reply