Teatr Nowy z Poznania w ETC

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu 27 kwietnia 2007 został przyjęty do grona pełnoprawnych członków European Theatre Convention (ETC), jednej z dwu najbardziej prestiżowych i odgrywających najistotniejszą rolę w świecie teatralnym organizacji.
Akt przyjęcia Teatru Nowego w poczet członków ETC miał miejsce podczas Zgromadzenia Generalnego w greckich Salonikach i poprzedzony był wygłoszeniem przez Janusza Wiśniewskiego, Dyrektora Teatru, przemówienia akcesyjnego, które po zakończeniu obrad – jako głos, który nadał kierunek spotkaniu ludzi teatru
z całego świata i jako jedyne spośród wygłoszonych przez liderów różnych
Teatrów – zostało umieszczone na stronach internetowych European Theatre Convention.
34 teatry z 22 krajów, które dziś współtworzą istniejące od 1988 ETC, organizują międzynarodowe festiwale i seminaria, produkują spektakle
w międzynarodowych obsadach, prowadzą wymianę pracujących w nich artystów
i pracowników technicznych w celu dzielenia się doświadczeniami i koordynują wiele innych projektów z różnych dziedzin sztuki i edukacji teatralnej. 
Teatr Nowy z Poznania jest jedynym reprezentantem Polski w European Theatre Convention.
 
 
Magdalena Biernacka

Leave a Reply