Nagrody Europejskie’ 2007 rozdane

W Salonikach zakończyło się spotkanie miłośników teatru zwołane z okazji rozdania Europejskiej Nagrody Teatralnej (11 edycja) tzw. Nowej Teatralnej Rzeczywistości (9 edycja). Laureatami 11th Europe Theatre Prize zostali Robert Lepage i Peter Zadek, a nagrody nadziei, czyli 9th Europe Prize Theatrical Realities, Alvis Hermanis i Blijana Srbljanović. Na uroczystość nie przybył Peter Zadek, co stało się powodem pewnej konsternacji: nie odebranie nagrody niektórzy interpretowali jako jej unieważnienie…

Leave a Reply