Alfabet krytyków

W 50 rocznicę powstania Klubu Krytyki Teatralnej  jako sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych – zarząd sekcji postanowił przystąpić do prac nad Alfabetem Krytyków Teatralnych, który zawierać będzie zwięzłe szkice o dorobku polskich krytyków i recenzentów w ostatnim półwieczu (nie tylko związanych ze środowiskiem Klubu).

Alfabet ukazywać się będzie w formie broszur, w których będzie prezentowanych 8-10 sylwetek (zawsze od „a” do „z”), poszczególne szkice publikowane będą także w kolejnych wydaniach czasopisma internetowego „Yorick”, a w perspektywie ukażą się łącznie w postaci jednego quasisłownika.

Zwracamy się z apelem do wszystkich zainteresowanych utrwaleniem dorobku polskiej krytyki teatralnej o przekazywanie swoich sugestii, a także ewentualnych propozycji tekstów poświęconych w szczególności nie żyjących już recenzentów (wspomnień z nimi związanych), a także pragnących podzielić się opiniami o polskiej krytyce ostatniego półwiecza o przesyłanie swoich propozycji drogą mailową lub pod adresem Stowarzyszenia.

W  Nr 12  „Yoricka” przedstawiamy sylwetkę Jana Kotta,  pióra Andrzeja Żurowskiego, zachęcającą zapowiedż powstającego cyklu.

Leave a Reply