Ratujmy bibliotekę dziennikarską!

Henryk Zagańczyk, przewodniczący zespołu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP apeluje o uratowanie zbiorów biblioteki dziennikarskiej, zagrożonej eksmisją. Bezcenne zasoby mogą zostać utracone.

Do  ludzi mediów.

Do tych, którzy kochają książki…

 

Ratujmy bibliotekę dziennikarską!

 

Biblioteka dziennikarska Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.  Woluminy z końca XIX i początku XX w., z okresu międzywojnia i  z lat Polski Ludowej oraz III RP. – Słowniki, encyklopedie. Pozycje poświęcone mediom, zbiory reportaży, wydawnictwa z historii prasy, socjologii, prawa, nauk społecznych… Blisko 28 tysięcy tomów! Roczniki czasopism z dziesiątków lat. Dokumenty, pamiętniki, opracowania   gromadzone przez pokolenia polskich dziennikarzy. Olbrzymia wiedza o polskich losach.

 

Główne zbiory są skatalogowane. Część zasobów jest bez opisu. Są to głównie materiały z życia polskich organizacji dziennikarskich, dokumenty wspomnieniowe, teksty reportaży zgłaszanych na konkursy, prace magisterskie i inne. Kroniki minionych lat.

 

Będąc w trudnej sytuacji lokalowej, na początku 2004 roku, ówczesne  władze SD RP     zbiory biblioteczne wywiozły z Domu Dziennikarza   i ulokowały  je  w jednym z  gimnazjów na warszawskiej Woli.  Po trzech latach magazynowania  w szkole,  doszło do najgorszego: sądowego wyroku  eksmisji.  Przymusowej wyprowadzki,  która może nastąpić lada dzień. Dokąd? Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej nie ma żadnej możliwości przeniesienia zbiorów gdzie indziej. Jeśli wejdzie komornik, tej skarbnicy wiedzy grozi rozproszenie! A to może stać się już niebawem

Wszystkie nasze dotychczasowe starania o przekazanie zbiorów różnym uczelniom, bibliotekom i urzędom  nie  przyniosły efektów!   Zwracamy się zatem do wszystkich ludzi mediów, do bibliotek, centrów kultury z apelem:

ratujmy cenny księgozbiór!

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej gotowe jest przyjąć każde rzeczowe  rozwiązanie problemu  tych unikatowych zbiorów. Wszystkie propozycje proszę kierować na adres e-mailowy: sdrp.warszawa@neostrada.pl 

                                          Henryk Zagańczyk

Przewodniczący zespołu

Zarządu Głównego SD RP

do sprawy rozwiązania  problemu biblioteki

 

Leave a Reply