W świecie monodramu

Podczas Wrocławskich Spotkań Jednego Aktora z inicjatywy dyrektora Wiesława Gerasa odbyło się seminarium międzynarodowe "W świecie monodramu" (20 listopada 2006). W spotkaniu wzięli udział goście festiwalu m.in. z Rosji, Ukrainy, Słowacji, Litwy i Niemiec. Spierano się w pięknej sali Klubu Muzyki i Literatury przy pl. Kościuszki, a w panelu uczestniczyli: dr Tomasz Miłkowski, prof. Stefan Mrowiński (Australia) i prof. Andrzej Żurowski.
Wiesław Geras otwiera seminarium. Siedzą: Stefan Mrowiński, Andrzej Żurowski i Tomasz Miłkowski

Leave a Reply