Polski akcent w Petersburgu

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Bałtycki Dom” w Petersburgu (30 września-11 października)  odbywała się z „polskim akcentem”.
Jerzy Jarocki dziękuje za przyjęcie

W repertuarze festiwalu znalazły się 2 spektakle z Polski z udziałem Zbigniewa Zapasiewicza („Kosmos” w reżyserii Jerzego Jarockiego z Narodowego o „Zapasiewicz gra Becketta” z Powszechnego), wystawa fotogramów z realizacji scenicznych utworów Witolda Gombrowicza i towarzyszący jej wykład o dziejach inscenizacji Gombrowicza, a także dyskusje o spektaklach z udziałem polskich artystów i krytyków. Wcześniej w Teatrze Aleksandryjskim Teatr Narodowy pokazał 2 spektakle: „Merlina” Tadeusza Słobodzianka i „Szkołę żon” w reżyserii Jana Englerta, a w trakcie polskich dni Bałtycką Gwiazdą wyróżniony został Krzysztof Penderecki. Jego twórczości poświęcono osobną wystawę plakatu. Odbył się także uroczysty koncert pod jego batutą w Teatrze Maryjskim. To były dobre, polskie dni.
Kuratorem artystycznym „polskiego akcentu” Bałtyckiego Domu był Andrzej Żurowski. Do polskich występów w Petersburgu wrócimy w najbliższym wydaniu kwartalnika „Yorick”.

Leave a Reply