Mirosław Kocur nagrodzony

Mirosław Kocur został laureatem Nagrody im. Wojciecha Bogusławskiego za książkę teatralną roku (2005), ustanowionej przez polską sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Teatralnej przed 5 laty. Nagrodę przyznano za książkę „We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie”, która ukazała się nakładem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jury w składzie: Jarosław Kilian, Jerzy Limon, Tomasz Miłkowski (przewodniczący), Lech Sokół, Maciej Wojtyszko i Andrzej Żurowski brało pod uwagę inne cenne publikacje, a zwłaszcza Tomasz Kubikowskiego „Regułę Nibelunga” i Tadeusza Prusińskiego „Jest teatr w Olsztynie”.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody byli: Andrzej Żurowski („Szekspir w cieniu gwiazd"), Jerzy Limon ("Między niebem a sceną") i Estera Żeromska („Maska na japońskiej scenie”).

Leave a Reply