Przed konferencją o polskich lalkach

Już wkrótce, 13 marca, w warszawskiej siedzibie ZASP odbędzie się konferencja „Przyszłość polskiego teatru lalek”, zwołana z inicjatywy Związku Artystów Scen Polskich, a zwłaszcza Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP i Polskiego Ośrodka Lalkarskiego UNIMA.


W programie konferencji:

Wystąpienia powitalne prezesa ZASP, Ignacego Gogolewskiego i Dyrektor Departamentu Sztuki i Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Barbary Raczyńskiej.

Wystąpienia programowe:

„Wspólne cele czy indywidualne intuicje” – prof. Henryk Jurkowski
„Ściśnij lalkę w pięści, niechże ci się szczęści – czyli spojrzenie w przyszłość” – Władysław Owczarzak
„Wizja współczesnego teatru Lalek w programach i pracy szkół lalkarskich – prof. Jolanta Góralczyk, PWST Wrocław, prof. Wiesław Czołpiński, Akademia Teatralna Białystok, prof. Wojciech Kobrzyński, Akademia Teatralna Białystok
„Teatr lalek w oczach dzieci”, Elżbieta Sideris.

Konferencje poprowadzi prof. Jan Kulczyński.

Zainteresowanym tą tematyką polecamy lekturę trzyodcinkowego eseju Klemensa Krzyżagórskiego o historii polskiego szkolnictwa lalkarskiego pt. „Trupy uczone”, który publikowaliśmy w numerach 4-6 „Yoricka”.

Leave a Reply