Nagroda im. Stefana Treugutta dla Adama Woronowicza wręczona

Doroczna Nagroda im. Stefana Treugutta, ustanowiona przez Klub Krytyki Teatralnej/polsąj sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych za osiągnięcia twórcze w Teatrze TV przypadła w tym roku w udziale ADAMOWI WORONOWICZOWI za główną rolę w telewizyjnej realizacji „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego  w reżyserii Marii Zmarz-Koczanowicz.
Nagrodę przyznało jury pod przewodnictwem Henryka Bieniewskiego z udziałem Andrzeja Matula, Zdzisława Pietrasika i Marka Radziwona.
Adam Woronowicz

Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się 5 grudnia  w warszawskiej siedzibie ZASP-u – w Klubie Aktora. Relacjonujemy przebieg tego spotkania.
Rys. Jerzy Burski

Obecnych na uroczystości powiatal szef Klubu Aktora, Maciej Pietrzyk. Prezez KKT, Tomasz Miłkowski przypomnial krótkie dzieje Nagrody, która w tym roku przyznana już została po raz piąty, a ustanowiono ją z myślą o wyróżnianiu wybitnych osiągnięć w Teatzre TV, najoryginalniejszej formie polskiej twórczości telewizyjnej. Nagrodzie patronuje, jak to określił Tomasz Milkowski, "wielki łowczy" Teatru TV, prof. Stefan Treugutt, który przysparzał scenie szklanego ekranu miliony widzów.
Przewodniczący jury, Henryk Boieniewski, wręczając wyróżnienie podkreślił walory dojrzałego warsztatu aktorskiego Adama Woronowicza, który jako jeden z nielicznych w swoim pokoleniu potrafi mówić zrozumiale i ze zrozumieniem, a jego sposób ukazania świata powstania warszawskiego ma wszlekie znamiona wiarygodności.
Adam Woronowicz podziękował za wyróżnienie i zapewnił, że będzie starał się dochować jej wierności. Podziękował również Tadeuszowi Sobolewskiemu, obecnemu na uroczystości, za to, że nakłonil go do przyjęcia roli w spektaklu Marii Zmarz-Koczanowicz, choć początkowo aktorowi zdawało się, ze zadaniu nie sprosta.
Po wręczeniu nagrody rozmawiano jeszcze dlugo o poetach i teatrze, o obrazie pwostania w literaturze, o specyfice języka Białoszewskiego i o samym spektaklu, który rozbudził na nowo zainteresowanie poezją Białoszewskiego – za to dzieło dziękowali laureatowi Jagoda Jakubowska-Opalińska, Henryk Bieniewski i Tadeusz Sobolewski.
Skąd inąd zdumiewająca byla nieobecność na uroczystości przedstawicieli Telewizji Publicznej, zwłaszcza redakcji Teatru TV i kanału Kultura…

Rysunek: AGAT Studio Graficzne Jerzy Burski
Adres firmy:
ul. Maklakiewicza 11 m 47
02-642 Warszawa
tel. (0…22) 646-54-06, fax 646 77 50
e-mail: agat@agatstudio.waw.pl

Leave a Reply