Yorick nr 6 (październik 2005)

W Yoricku nr 6 m.in.:

Szkice i rozprawy
Trupy uczone (3) – ostatni fragment szkicu Klemensa Krzyżagórskiego o dziejach szkolnictwa w polskim teatrze lalek
Pamięć teatru – teatr pamięci –  refleksje o kondycji kulturalnej współczesnego człowieka pióra Kazimierza Brauna
Nieprzeniknione, czyli po ludzku nieludzki labirynt – szkic Justyny Hofman-Wiśniewskiej o zmarłym niedawno poecie i dramaturgu, Tymoteuszu Karpowiczu
O Marii Bechczyc-Rudnickiej –  pisze Bożena Frankowska (fragment większej całości)
Mistrzowie Teatru TV – esej Tomasza Miłkowskiego

Rozmowy
Niech brzmi muzyka
– rozmowa  z dyrektorem Filharmoni Łódzkiej, prof. Zbigniewem Lasockim (Anna Leszkowska)
Co bulgoce w aktorskim kotle – rozmowa z prezesem ZASM, Ignacym Gogolewskim (Justyna Hofman-Wiśniewska)
Recenzje i noty
Perygrynacje Emilii Krakowskiej (Justyna Hofman-Wiśniewska)
Made in Poland Przemysława Wojcieszka (Tomasz Miłkowski)
Po sopockim festiwalu Dwa teatry
Pinter z Noblem
Teatr po francusku (po stażu dla młodych krytyków w Limoges pisze Ada Romanowska)

Felieton Yoricka
Stare i nowe

Leave a Reply