Yorick nr 5 (kwiecień 2005)

W numerze kwietniowym, 2/2005 (5) m.in.:

 • Odszedłeś, a idziesz przede mną wciąż – znaki bliskości Jana Pawła II – esej Kazmierza Brauna
 • Hamlet X z telenoweli Y – rozmowa z Henrykiem Bieniewskim
 • Trupy uczone (2) – o szkolnictwie w teatrze lalek, 2 cz. szkicu Klemensa Krzyżagórskiego, tym razem o Studium Wrocławskim
 • Elfriede Jelinek, portret Noblistki pióra Tomasz Miłkowskiego
 • Teatr myśli i poezji – w 40-lecie twórczości Włodzimierza Fałęczaka – Bożena Frankowska
 • To nie kukła! to marioneta , doświadczenia z pracy dyplomowej Pawła Choczyka na uniwersytecie w Buffalo pod kierunkiem Kazimierza Brauna
 • Portugalska przygoda z teatrem – refleksje Agnieszki Pudlis o warsztatach dla młodych krytyków w portugalskiej Almadzie
 • Anioły i… – polemiczne opinie Henryka Jurkowskiego o lustracji i teczkach
 • Kim był Zygmunt Krzyżanowski -. Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska po spotkaniu klubowym poświęconym temu zapoznanemu twórcy
 • O Balladynie w krakowskiej Grotesce – Justyna Hofman-Wiśniewska
 • O berlińskim Deutsches Theater – Iwona Uberman
 • O olsztyńskiej Pętli Hłaski – Ada Romanowska
 • O polskich Makbetach w tym sezonie – Tomasz Miłkowski
 • Kim jest KTO – o fenomenie tego samoswojego teatru Justyna Hofman-Wiśniewska
 • Recenzje i przeglądy

 

 

Leave a Reply