Zarząd Klubu w kadencji 2005-2009

Na posiedzeniu 3 lutego ukonstytuował się nowy Zarząd KKT wybrany na walnym zebraniu 10 stycznia. Nowy Zarząd KKT
Na posiedzeniu 3 lutego ukonstytuował się nowy Zarząd KKT wybrany na walnym zebraniu 10 stycznia, podczas którego funkcję prezesa powierzono Tomaszowi Miłkowskiemu. Na jego wniosek Zarząd jednogłośnie dokonał następującego podziału funkcji:
Wiceprzewodniczące:
Bożena Frankowska, kierownik działu publikacji
Jadwiga Jakubowska-Opalińska, kierownik działu edukacji
Sekretarz
Justyna Hofman – Wiśniewska
Skarbnik
Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska
Członkowie
Joanna Biegajska, delegatka ds Fundacji im. Bechczyc-Rudnickiej
Henryk Bieniewski, szef Kapituły Nagród Klubowych
Andrzej Lis.
Na tym samym posiedzeniu w poczet członków KKT została przyjęta Ada Romanowska (Olsztyn).

Leave a Reply