W numerze styczniowym 2005 Yoricka

W numerze styczniowym, 1/2005 (4) m.in.:

  • Samchachi-za – o teatrze lalkowym z Japonii, uwagi Estery Żeromskiej
  • Trupy uczone (1) – o szkolnictwie w teatrze lalek, pierwsza cz. szkicu Klemensa Krzyżagórskiego
  • Encyklopedia teatru polskiego – suplement (3), uzupełnienia książki Bożeny Frankowskiej
  • Powrót Munchhausena Zygmunta Krzyżanowskiego, fragment powieści w tłum. Walentyny Mikołajczyk-Trzcińskiej
  • O mistrzu Ignacym Gogolewskim – Jagoda Jakubowska Opalińska
  • O mistrzu Andrzeju Łapickim – Tomasz Miłkowski
  • O mistrzu Wieńczysławie Glińskim – Justyna Hofman-Wiśniewska
  • Rozmowy z Arturem Dziurmanem i Olgierdem Łukaszewiczem
  • Recenzje i przeglądy
  • Kronika, spotkania klubowe

Leave a Reply