Po Walnym Zebraniu Klubu Krytyki

10 stycznia 2005 roku w Domu Dziennikarza w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Krytyki Teatralnej, wieńczące czteroletnią kadencję Zarządu. Przewodniczącym Klubu na nową kadencję został wybrany jednogłośnie (w bezpośrednich wyborach) dotychczasowy prezes, Tomasz Miłkowski.
W skład Zarządu weszli: Joanna Biegalska, Henryk Bieniewski, Bożena Frankowska, Justyna Hofman-Wiśniewska, Jagoda Jakubowska-Opalińska, Andrzej Lis, Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska. Wybrano także dwie audytorki: Ewę Kielak-Ciemniewską i Annę Leszkowską-Matzerant oraz na przewodniczącego Kapituły Nagród – Henryka Bieniewskiego. Zebranie prowadził Henryk Bieniewski. Ustępujący przewodniczący przedstawił projekt programu na kolejną kadencję [o programie napiszemy osobno]. W drugiej części zebrania rozmawiano o relacjach teatru i samorządu – wprowadzenie wygłosił Andrzej Lis.

Leave a Reply