W numerze październikowym (2004)

  W numerze m.in.:

  • Ślepota, jednoaktówka Maria Frattiego, amerykańskiego dramaturga w tłum. Tomasza Miłkowskiego
  • Szkło bolesne, fragment nowego dramatu Kazimierza Brauna
  • rozmowa Justyny Hofman -Wiśniewskiej z Wojciechem Malajkatem
  • felieton Witolda Fillera
  • recenzje, przeglądy
  • pominięte hasła z Encyklopedii polskiego teatru Bożeny Frankowskiej
  • wydarzenia: Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego dla Estery Żeromskiej

Leave a Reply