DRAMATIS PERSONAE

(łac. = maski dramatu), osoby dramatu, zestawienie postaci występujących w utworze dramatycznym, umieszczane zazwyczaj na początku tekstu, po tytule i przed wskazówkami wstępnymi autora. Współcześnie używa się skróconej polskiej nazwy d.p. – osoby. Stanisław >Wyspiański w „Weselu” odróżniał osoby od osób dramatu, do których zaliczył wyłącznie postacie widmowe: Chochoła, Widmo, Stańczyka, Hetmana, Rycerza czarnego, Upiora i Wernyhorę.