Craig Edward Gordon

właśc. Henry E.G. Godwin Wardell, (1872-1966), angielski reżyser i scenograf, reformator teatru, redaktor pisma „The Mask”, autor książki „O sztuce teatru” (1911). Główne inscenizacje C. powstały przed I wojną światową, m.in. „Wiele hałasu o nic” Szekspira (Londyn), „Wenecja ocalona” Otwaya (Berlin), „Hamlet” Szekspira (MChAT). C. proklamował autonomię teatru jako sztuki (jego niezależność od literatury), postulował uprzywilejowane stanowisko dla artysty teatru przeciwstawianego aktorowi („aktorstwo nie jest sztuką” – pisał), wysunął także koncepcję nadmarionety, która miała zastąpić na scenie aktora. Był przeciwnikiem ciasnego realizmu, opowiadając się za symbolicznym skrótem („Realizm to wulgarny środek ekspresji dany ślepcom”). Dał początek przekonaniu o nadrzędnej pozycji reżysera-inscenizatora, faktycznego artysty teatru: „Wierzę, że przyjdzie czas, gdy będziemy mogli w teatrze tworzyć dzieła sztuki, obywając się bez pisanych tekstów i bez aktorów (…)” Idee, a także projekty scenograficzne C. wywarły wpływ na wielu artystów, m.in. Leona Schillera.