Brook Peter

(ur. 1925), wybitny angielski reżyser teatralny, inscenizator dzieł Szekspira („Król Lear”, 1962, „Sen nocy letniej”, 1965), inspirowany analizami polskiego krytyka Jana Kotta („Szekspir współczesny”, 1965), a także dramaturgią Samuela Becketta; przez pewien czas dyrektor Royal Shakespeare Company. Założyciel w Paryżu Międzynarodowego Ośrodka Badań Teatralnych (CIRT), 1971. W swoich dziełach łączy elementy rytuału, groteski z poszukiwaniem powszechnego języka teatru. W tym duchu zrealizował monumentalny projekt – „Mahabharathę” w wielonarodowościowej obsadzie. W jego sztuce inscenizacyjnej ważne miejsce przypada plastyce i konstruowaniu metaforycznych obrazów teatralnych o dużej sile ekspresji. Reżyseruje również filmy (m.in. „Władca much”). Swoje przemyślenia teatralne przedstawił B. w książce „Pusta przestrzeń” (1968).