bojkot teatralny

nieformalna inicjatywa środowiska teatralnego w okresie stanu wojennego (i kilka lat po jego zniesieniu), polegająca na odmowie występowania polskich aktorów w telewizji. B.t. traktowany był przez znaczną część środowiska jako akt sprzeciwu wobec ówczesnej polityki władz, przez innych jako manifestacja zbyt kosztowna dla teatru i kultury.