Lektury Yoricka: Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego, oryginał i transkrypcja

Yorick jest zachwycony – królewska polszczyzna Jana Kochanowskiego została przez Antoniego Liberę przełożona na współczesny język literacki, zachowując przy tym brzmieniowe walory języka bardziej uroczystego niż potoczny. Libera znalazł sposób w rytmizacji i szyku zdań taki, aby język przekładu nie raził kolokwializmami z ulicy, żeby wyróżniał się urodą i swego rodzaju godnością. Czyta się ten przekład doskonale, a jeszcze lepiej słucha. Dzięki temu zabiegowi, karkołomnemu bez wątpienia i pionierskiemu na polskim gruncie, pierwsza nowoczesna tragedia polska okazuje się utworem współczesnym, klarownym, jasno ukazującym konflikty i podziały polityczne, grę interesów i stosowane manipulacje, aby osiągnąć swój cel.

To oczywiście prawdziwy dar dla uczniów, którzy łamali sobie głowę nad „białoskrzydłą morską pławaczką”. Teraz będą mogli obcować z dziełem Kochanowskiego bez przeszkód językowych, nie tracąc przy tym z pola widzeniu sensu i piękna języka. Nawiązująca do HomerowejIliady opowieść okazuje się uniwersalnym dziełem przestrzegającym przed lekkomyślnym łamaniem prawa i kierowaniem się w życiu i polityce własnymi zachciankami. Jakże naturalnie i mądrze brzmią słowa Ulissesa (czyli Odysa, który miał doprowadzić później do upadku Troi) w transkrypcji Libery:

Co za nierządne, zepsute królestwo,

Gardzące prawem i sprawiedliwością

Na lewej stronie każdej rozkładówki czytelnik może rozkoszować się oryginałem Kochanowskiego:

O nierządne królestwo i zginienia bliskie,

Gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość

Paradoksalnie więc transkrypcja dzieła Kochanowskiego może przyczynić się do wzrostu czytelnictwa oryginału. Skoro przekład jest (dosłownie) na podorędziu?

Yorick

Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich, oryginał i transkrypcja Antoniego Libery, wprowadzenie Pawła Stępnia, PIW, Warszawa 2023.

Leave a Reply