Posiedzenia Kapituł Norwidowskich 2022

Zakończyły się posiedzenia Kapituł Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Członkowie jury wyłonili spośród zgłoszonych kandydatów nominowanych i laureatów w poszczególnych kategoriach.

Do rozstrzygania o tym, kto spośród zgłoszonych kandydatów zostanie nagrodzony zaproszeni zostali  wybitni twórcy, teoretycy i krytycy sztuki, autorytety świata sztuki w poszczególnych dziedzinach, przedstawiciele warszawskich oddziałów ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych oraz radni województwa mazowieckiego z Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nazwiska laureatów XXI edycji tego wyróżnienia poznamy 26 września 2022 r. podczas gali wręczenia nagród w Teatrze Polskim w Warszawie. Nazwiska nominowany oraz laureata Nagrody „Dzieło Życia” ogłoszone zostaną już niebawem.

KAPITUŁA „DZIEŁO ŻYCIA”

  • Małgorzata Komorowska
  • Krzysztof Skolimowski
  • Lech Śliwonik – przewodniczący
  • Józef Zalewski
  • Marek Wawrzkiewicz

Leave a Reply