MONOTEATR: OKNA NA RÓŻEWICZA

W 2021 ROKU OBCHODZIŁBY SETNE URODZINY. WIELCE PRAWDOPODOBNE, ŻE NIE POJAWIŁBY SIĘWÓWCZAS NA DEDYKOWANYCH MU FESTIWALACH – NIE ZNOSIŁ BOWIEM, GDY WOKÓŁ JEGO OSOBYBYŁO ZA DUŻO ZAMIESZANIA. TRUDNO POWIEDZIEĆ, ŻE W 2014 ROKU ODSZEDŁ, SKORO JEGOTWÓRCZOŚĆ MA W SOBIE I PRZED SOBĄ MNÓSTWO ŻYCIA; MA SIĘ PRZECIEŻ ŚWIETNIE WLITERACKIM I TEATRALNYM DIALOGU, WYRAŹNIE WYBRZMIEWA WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE, POCZĘŚCI PRZEZ SIEBIE ZRODZONEJ. „NIE MA POLSKIEJ POEZJI I POLSKIEJ MOWY BEZ TADEUSZARÓŻEWICZA” – MOGLIBYŚMY POWTÓRZYĆ ZA KAZIMIERZEM WYKĄ, JEGO SŁOWA STANOWIĄBOWIEM DOSKONAŁĄ SYNTEZĘ ZNACZENIA TWÓRCZOŚCI RÓŻEWICZA DLA RODZIMEJ LITERATURY.
TADEUSZ RÓŻEWICZ TO GIGANT – POETA, DRAMATOPISARZ, SCENARZYSTA, PROZAIK I SATYRYK,WIELKI KREATOR SPOSOBÓW LITERACKIEGO OPISU. NOWATOR, JEDEN ZNAJWSZECHSTRONNIEJSZYCH I NAJBARDZIEJ TWÓRCZYCH KONTYNUATORÓW LITERACKIEJAWANGARDY W POEZJI I DRAMACIE. SILNIE ZAKORZENIONY AMBASADOR POLSZCZYZNY, PATRIOTAZ PRAWDZIWEGO ZDARZENIA. NIEZWYKLE DOCIEKLIWY, BACZNY OBSERWATOR ŻYCIACODZIENNEGO, SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO. CZĘSTO BUDZĄCY SWĄ TWÓRCZOŚCIĄKONTROWERSJE ZE WZGLĘDU NA INDYWIDUALNE OCENY HISTORII CZY POLITYKI. JEGO UTWORYTŁUMACZONO NA 49 JĘZYKÓW, NAKŁAD OPUBLIKOWANYCH KSIĄŻEK PRZEKROCZYŁ MILIONEGZEMPLARZY. OTRZYMAŁ DZIESIĄTKI NAGRÓD, WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ (M.IN. NIKE, NAGRODĘIM. W. REYMONTA, ZŁOTE BERŁO, GLORIA ARTIS). WIELOKROTNIE WYMIENIANY BYŁ JAKOKANDYDAT DO NAGRODY NOBLA, CHOĆ – JAK UJĄŁ TO NIEGDYŚ PIOTR KĘPIŃSKI W RAMACHZORGANIZOWANEJ PRZEZ BIURO LITERACKIE DEBATY – „NOBEL NIE ZASŁUŻYŁ NA RÓŻEWICZA”. TENPÓŁŻARTOBLIWY TON WSPÓŁGRAŁBY ZE STOSUNKIEM RÓŻEWICZA DO SIEBIE I DO ŻYCIA:SERDECZNYM, IRONICZNYM I ZDYSTANSOWANYM. TRAGICZNA OCENA ŚWIATA PROWOKOWAŁAŚMIECH – POSŁUGIWAŁ SIĘ HUMOREM I IRONIĄ, BO UWAŻAŁ, ŻE INACZEJ NIE MOŻNA PEWNYCHRZECZY OPOWIEDZIEĆ. A BYŁ PRAWDZIWYM „OPOWIADACZEM XX WIEKU”, TWORZĄCYM NOWYSPOSÓB MÓWIENIA O TRAGEDII WOJNY, WSPÓŁCZESNYCH NIEPOKOJACH I LATACH USTROJOWYCHPRZEMIAN, KTÓRE NAZWAŁ „NASZĄ MAŁĄ STABILIZACJĄ”.
8-10 • PAŹDZIERNIKA • 2021 • GDAŃSK

Leave a Reply