Nagrody VIII edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego wręczone

Tym razem nie zdalnie (jak to ze względu na pandemię miało miejsce w roku ubiegłym), ale jak to było zwyczajem od początku zaistnienia tego konkursu dla młodych krytyków teatralnych wręczenie nagród odbyło się podczas gali wieńczącej doroczny festiwal polskich sztuk współczesnym R@port w gdyńskim Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza.

Wprawdzie festiwal został ze względów finansowych okrojony i przetrwał jedynie w postaci tzw. Epizodu, ale kilka spektakli i pięć czytań sztuk finalistów konkursu na polski mogło satysfakcjonować teatromanów. Nie stracił natomiast swej dynamiki konkurs im. Andrzeja Żurowskiego, który powstały z pomysłu i siły woli Aliny Kietrys przy wydatnym wsparciu Prezydenta miasta Gdyni, Marszałka Województwa Pomorskiego i Dyrekcji Teatru Miejskiego zakorzenił się na tyle głęboko, że nawet pandemia nie zmniejszyła zainteresowania młodych recenzentów udziałem w tej konfrontacji warsztatów i talentów krytycznych. Za sprawą konkursu przez te minione lata silniej doszła do głosu grupa kilkudziesięciu młodych pisarzy teatralnych, gotowych do towarzyszenia życiu teatralnym kompetentnie i nie bez emocji. O ich jeszcze wyraźniejszą obecność upomniała się podczas gali w Gdyni ubiegłoroczna laureatka KATARZYNA LEMAŃSKA.

W tym roku laury konkursowe zebrali: Nagrodę Prezydenta miasta Gdyni – KATARZYNA NIEDURNY a Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego – PIOTR HILDT.

Recenzje Laureatki – napisano w uzasadnieniu nagrody dla Katarzyny Niedurny – spaja jasno deklarowana postawa krytyczna i wizja teatru tworzącego nowe wartości. Autorka poddaje spektakle szczegółowej analizie, wskazuje na ich przesłanie, docenia walory wykonania. Nie traci przy tym z pola widzenia wymowy całości, sytuując spektakle na tle szerszych zjawisk społecznych i kulturowych.

Recenzje Laureata – podkreślono w werdykcie nagrody dla Piotra Hildta – odznaczają się wnikliwością analiz spektakli, głęboką znajomością tradycji teatralnej i zdolnością wiązania współczesnych wydarzeń z odniesieniami do historii teatru. Walory te wiąże Laureat z wysokiej próby ocenami omawianych przedstawień i dbałością o piękno wypowiedzi.

Piotr Hildt ze względu na swoje obowiązki uczelniane nie mógł uczestniczyć w ceremonii wieńczącej Konkurs. Nagrodę Prezydenta Gdyni wręczyła Katarzynie Niedurny w imieniu Prezydenta wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Joanna Zielińska w towarzystwie Aliny Kietrys i Tomasza Miłkowskiego, reprezentujących Kapitułę Nagrody.

Na pamiątkowym zdjęciu Laureatki, tegoroczna, Katarzyna Niedurny, i ubiegłoroczna Katarzyna Lemańska, stoją w towarzystwie Magdy Żurowskiej (pierwsza z lewej), wdowy po patronie Konkursu, dziennikarki i recenzentki, pielęgnującej pamięć o dorobku Andrzeja Żurowskiego, Aliny Kietrys i Tomasza Miłkowskiego. Zdjęcie oddaje aurę tego spotkania, dającego nadzieje na następne edycje festiwalu i naszego konkursu.

[AICT]

Leave a Reply