Hamlet Bartosza Szydłowskiego ze Złotym Yorickiem

Werdykt Jury 27. Konkursu na Najlepszą Polską Inscenizację Dzieł Dramatycznych Williama Szekspira oraz Utworów Inspirowanych Dziełami Williama Szekspira w sezonach 2019/2020 oraz 2020/2021, zwanym w skrócie Konkursem o Złotego Yoricka:

Po obejrzeniu trzech spektakli finałowych, prezentowanych w ramach 25. Festiwalu Szekspirowskiego:

 • „Der Szturem. Cwiszyn” reżyserii Damiana Josefa Necia z Teatru Żydowskiego im. Estery Racheli i Idy Kamińskich w Warszawie
 • „Króla Leara” w reżyserii Anny Augustynowicz, będącego koprodukcją Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu i Teatrum im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
 • oraz „Hamleta” w reżyserii Bartosza Szydłowskiego z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Jury w składzie: Monika Żółkoś, Jacek Kopciński i Tomasz Kubikowski, postanowiło większością głosów Nagrodę Złotego Yoricka 2021 przyznać Teatrowi im. Juliusza Słowackiego w Krakowie za spektakl „Hamlet” w reżyserii Bartosza Szydłowskiego, zgodnie z zaleceniem Stanisława Wyspiańskiego podtrzymującego polskość Szekspira.

Werdykt Jury SzekspirOFF 2021 w ramach 25. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku:

Rolą Jury była ocena dziewięciu spośród trzynastu zaprezentowanych w nurcie SzekspirOFF spektakli. W związku z tym Jury postanowiło przyznać następujące, regulaminowe nagrody i wyróżnienia:

 • dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 1500 PLN dla spektakli:
  • 1. „A teraz sowy dorzućmy skrzydła…” Jakuba Snochowskiego – za wplątanie Szekspira w aferę ekologiczną ukazującą ingerencję człowieka w ekosystem
  • 2. „Szekspirowskie kobiety” Magdaleny Dąbrowskiej i zespołu – za wykorzystania w spektaklu formy rytualnego transowego tańca.
 • Nagrodę w wysokości 5000 PLN dla spektaklu „Porcje” Zdenki Pszczołowskiej i Anny Oramus – za oszczędne w formie wpisanie problemów szekspirowskich bohaterek we współczesne realia.
 • Nagrodę w wysokości 7000 PLN dla spektaklu „I Come to You River: Ophelia Fractured” Studia Kokyu – za dojrzałość formy teatralnej oraz siłę aktorskiej obecności.

Niezależnie od nagród regulaminowych Jury postanowiło uwzględnić wartość artystyczną produkcji pozakonkursowych, czyli spektakli powstałych w ramach konkursu na wsparcie projektów artystycznych – SzekspirOFF Produkcje 2021 i utworzyło honorowe Nagrody Specjalne.

 • Pierwszą Nagrodą Specjalną dla spektaklu „Szekspir: makieta” kolektywu dziewczyńskiego „blisko”/Mira Mańka, Anna Rogóż – za błyskotliwe odczytanie czterech dramatów Szekspira i ich nowatorską interpretację.
 • Drugą Nagrodę Specjalną dla przedstawienia „Ofelie” Kolektywu Kobietostan – za poruszający spektakl wpisujący historię Ofelii w losy współczesnych kobiet polskich. Jury szczególnie podkreśla pracę zespołową oraz oryginalność kostiumów.
 • Trzecią Nagrodą Specjalną otrzymują Paweł Palcat i pies Mania za duodramę „Mój niepokój jest twoim niepokojem” – za zaprzeczenie idei hegemonii człowieka wobec innych istot.

Nagroda redakcji gazety festiwalowej Shakespeare Daily

Nagrodę „Shakespeare Daily” otrzymuje spektakl, który w minimalistycznej formie potrafił poruszyć wiele istotnych treści oraz nawiązać głęboką, emocjonalną relację z widownią. Przedstawienie było niezwykle wzruszającym oraz intensywnym doświadczeniem, które z pewnością doprowadziło wielu widzów do przemiany wewnętrznej. Za nieszablonowe podejście do postaci Szekspira, spokój, prostotę oraz stworzenie teatru intymnego, w najlepszym znaczeniu tego słowa, chcielibyśmy podziękować twórcom „Straconych lat” w reżyserii Ewy Mikuły.

Nagroda Publiczności:

Jury Publiczności przyznało zarówno nagrodę, jak i wyróżnienie.

Nagrodę Publiczności dla reżyserki Miry Mańki i zespołu aktorskiego kolektywu dziewczyńskiego „blisko” za spektakl „Szekspir: Makieta” za przekonujące, spójne w wymowie choć zróżnicowane warsztatowo ukazanie mikronarracji wpisanych w szekspirowski kadr ze szczególnym uwzględnieniem wybitnych kreacji aktorskich Julii Lewandowskiej i Szymona Michlewicza Sowy.

Wyróżnienie Publiczności dla zespołu aktorskiego Studia Kokyu w składzie Anita Szymańska, Marie Walker, Katarzyna Stankiewicz za spektakl „I come to you river. Ophelia fractured” – za profesjonalny warsztat, wyrazistość i czystość gry.

Leave a Reply