Jeffrey Eric JENKINS prezydentem AICT

15 maja, 29. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (aict-iatc.org) mianowało Jeffreya Erica JENKINSA na stanowisko prezydenta. Dr Jenkins jest pierwszym przedstawicielem Stanów Zjednoczonych wybranym na szefa 65-letniej organizacji, która reprezentuje prawie 3000 krytyków teatralnych w ponad 80 krajach i opowiada się za wolnością wypowiedzi i budowaniem mostów między kulturami na całym świecie.

Stowarzyszenie zostało założone we Francji w 1956 roku jako organizacja pozarządowa korzystająca ze statutu B UNESCO. Jenkins jest profesorem teatru na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign i współpracownikiem wydziału Discovery Partners Institute w Chicago. Przez pięć kadencji wchodził w sklad komitetu wykonawczego IATC, w tym trzykrotnioe jako wiceprezes, i jest redaktorem wykonawczym dwujęzycznego czasopisma Critical Stages / Scènes critiques.

Przyjmując nominację na zgromadzenie, nadane przez honorowego prezydenta z Wielkiej Brytanii Iana Herberta, Jenkins podziękował delegatom zebranym na platformie Zoom prowadzonej przez Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach w Grecji. Jenkins powiedział: „Niestety, to nie jest czas na świętowanie, ale na ponowne przemyślenie. Musimy teraz odnowić naszą misję i bronić tego, co najlepsze, co teatr może zaoferować, ponieważ pomagamy wydźwignąć teatr z czasów pandemii”. Jenkins kontynuował: „Gdy stopniowo wkraczamy w świat post-covidowy, musimy mieć przed sobą ważną ideę: że nasza praca w AICT-IATC może w najlepszym wypadku budować mosty między naszymi kulturami i prowadzić nas do lepszego zrozumienia natury ludzkiej egzystencji”. Michel VAÏS (Kanada / Québec) został ponownie wybrany na bezprecedensową jedenastą kadencję na stanowisko Sekretarza Generalnego organizacji stowarzyszonej z ITI-UNESCO. Dr Vaïs jest powszechnie ceniony za owocny wzrost liczby sekcji AICT na świecie w ciągu ponad 20 lat jego pełnienia funkcji lidera IATC. Podczas swoich mandatów Vaïs pracował z czterema prezydentami: Georgesem BANU (Francja), Ianem HERBERTEM (Wielka Brytania), Yun-Cheol KIM (Korea) i Margaretą SÖRENSON (Szwecja).

Wybrano również dziesięć krajów członkowskich, które będą reprezentowane w Komitecie Wykonawczym przez następne dwa lata; są to: Argentyna (Halima TAHAN FERREYRA), Chiny (ZHU Ning), Francja (Jean Pierre HAN), Gruzja (Irina GOGOBERIDZE), Japonia (Manabu NODA), Nigeria (Emmanuel DANDAURA), Rosja (Nikolai PESOCHINSKY), Serbia (Ivan MEDENICA), Słowacja (Zuzana ULIČIANSKA) i Tajlandia (Pawit MAHASARINAND).

Chociaż pandemia poważnie ograniczyła działalność organizacji, platformy takie jak Zoom umożliwiły IATC dalsze planowanie ewentualnego ponownego otwarcia teatrów na całym świecie. Warto zauważyć, że w krajach, w których znajdują się teatry dotowane przez rząd, utrata sprzedaży biletów z powodu dystansu społecznego nie miała takiego samego wpływu na spektakle teatralne, jak w krajach działających w oparciu o modele komercyjne.

W kwietniu IATC świętowało niezwykłą karierę Tadashi SUZUKI, przyznając mu nagrodę IATC Thalia Prize za niezwykły kunszt i krytyczne myślenie. ###

Leave a Reply