Yorick 2020 – warto poczytać

W ubiegłym roku ukazało się 5 numerów magazynu (65-69) Polskiej Sekcji AICT. Wśród autorów znaleźli się:

Zuzanna Berendt, Wojsław Brydak, Grzegorz Ćwiertniewicz, Marzena Dobosz, Bożena Frankowska, Piotr Hildt, Barbara Hirsz, Grażyna Korzeniowska, Katarzyna Michalik-Jaworska, Rafał Górski, Alina Kietrys, Paweł Kluszczyński, Magdalena Jagiełło-Kmieciak, Jerzy Kosiewicz, Katarzyna Lemańska, Krzysztof Lubczyński, Wiesław Łuka, Łukasz Maciejewski, Tomasz Miłkowski, Dawid Mlekicki, Andrzej Moskwin, Grzegorz Mrówczyński, Katarzyna Niedurny, Jagoda Opalińska, Maciej Pinkwart, Janusz Termer, Don Rubin, Grzegorz Wiśniewski, Ewa Sośnicka-Wojciechowska.

Tę niemal 30-osobową grupę współpracowników pisma należałoby poszerzyć o ponad 20 uczestników sondy „Yoricka” pod hasłem „Teatr podczas i po pandemii”.

W poszczególnych numerach magazynu ukazywały się materiały cykliczne, m.in. „100×100” Bożeny Frankowskiej poświęcone teatrowi polskiemu w 100-lecie niepodległości, obserwacje i recenzje „Z fotela Łukasza Maciejewskiego”, felietony Macieja Pinkwarta „Pinkwart na czwartek”, eseje „Legendy PRL” i „Wielcy nieobecni”, minifelietony „Warszawskie wypominki teatralne”.

W każdym numerze pojawiał się szeroki wybór recenzji – „Yorick” opublikował ponad 70 recenzji spektakli (w tym również spektakli pokazywanych online). Systematycznie publikowano sylwetki aktorów, obszerne rozmowy z twórcami teatru, eseje i szkice teatralne.

Ewa Sośnicka-Wojciechowska w zmodyfikowanej formie prowadziła (redagowała i była główną autorką) dodatek do „Yoricka” – „Kwartał w Teatrze”, Małgorzata Dorna portretowała artystów sztuk plastycznych i wizualnych w osobnym dodatku „Wirtualny fotel” – w roku 2020 ukazały się szkice poświęcone twórczości Alfreda Aszkiełowicza i Tadeusza Ogrodnika.

„Yorick” żegnał w ubiegłym roku odchodzących artystów, m.in. Henryka Boukołowskiego, Jerzego Gruzę, Jerzego Łapińskiego, Wojciecha Pszoniaka, Witolda Sadowego, Hannę Stankównę. Pożegnał też zmarłą na początku roku recenzentkę wrocławską, Barbarę Fołtę, od lat związaną z polską sekcją AICT.

Wszystkie numery „Yoricka” – od 1 do numerów aktualnych dostępne w zakładce „Yorick”. Zapraszamy do lektury i współpracy non profit.

[Na zdj. : Laureaci Nagrody AICT im. Treugutta: Andrzej Strzelecki i Jan Englert]

Leave a Reply