Teatr w Oknie zaprasza zaprasza na warsztaty krytyka

Warsztaty krytyka teatralnego z Tomaszem Miłkowskim będą poświęcone niezbędnemu wyposażeniu intelektualnemu recenzenta teatralnego, czyli tzw. współczynnikowi humanistycznemu umożliwiającemu świadome uczestnictwo w spektaklu i jego ocenę.

Metodą brainstormingu, czyli burzy mózgów wytypujemy potrzebne recenzentowi

– obszary wiedzy fachowej (dziedziny niezbędne i potrzebne)

– obszary wiedzy ogólnej

– umiejętności (pisarskie, dziennikarskie)

– zasady etyczne.

Zastanowimy się

– o czym pisze/mówi recenzent

– dla kogo

– w czyim imieniu

oraz w jakim celu?

Wykład wprowadzający – AKTOR ZDEMASKOWANY: https://youtu.be/4KeIDBih1LM

Bezpłatny warsztat NIEZBĘDNIK RECENZENTA na platformie Zoom (zapisy na warsztat monoteatr@ftg.pl)

Tomasz Miłkowski – dziennikarz, krytyk teatralny i literacki, redaktor czasopism, absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych. Autor kilkunastu książek edukacyjnych, redaktor wielu publikacji teatralnych. Od 2000 przewodniczył polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IACT), od 2016 honorowy wiceprzewodniczący. Redaktor naczelny kwartalnika „Yorick”, współpracuje z tygodnikiem „Przegląd”, wchodzi w skład redakcji czasopisma „Critical Stage”. Od wielu lat uczestniczył w pracach rad programowych WROSTJA, przewodniczy jury Nagród im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya, kapitule Nagrody im. Andrzeja Żurowskiego. Od czterdziestu lat związany z ruchem teatrów jednego aktora, jest częstym bywalcem i jurorem festiwali w Polsce i Europie.

#kulturawsieci #monoteatr #monoteatrwdomu #monodram #online #krytyk #rezenzent #warsztaty

fot. Sebastian Góra dla TwO / Tomasz Miłkowski, w tle Wioleta Komar i Stanisław Miedziewski, „MONOTEATR: Mikrokosmos Miedziewskiego” 2018/

Leave a Reply