Dorota Buchwald laureatką Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2020

Dorota Buchwald została laureatką Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2020. Magdalena Drab została laureatką I edycji Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera ZŁOTY PROLOG 2020.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU po raz siódmy będzie uroczyście wręczona w dniu 23 marca, w noszącym jego imię Teatrze Powszechnym w Warszawie.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby – wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona – przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

Nagroda ma na celu:

– promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,

– zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,

– przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca społeczną świadomość i tożsamość,

– propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,

– promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,

– wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.

Kapitułę VII edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner – Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody – Anna Augustynowicz, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz Rodowicz i Jerzy Trela.

Dorota Buchwald (na zdjęciu) jest teatrologiem, od trzydziestu lat dokumentującym historię i współczesny stan teatru polskiego. Prowadziła prace Działu Dokumentacji Związku Artystów Scen Polskich oraz Pracowni Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej w Instytucie Teatralnym. Współtworzyła od podstaw Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, kierując nim jako dyrektor w latach 2014-2018. Dzięki wieloletniej pracy jej i współpracującego z nią zespołu Instytut Teatralny stał się jedną z najważniejszych instytucji teatralnych w Polsce oraz znaczącym miejscem spotkań i dialogu ludzi teatru i miłośników teatru. Instytut Teatralny pod jej kierownictwem stał się miejscem przyjaznym, łączącym ludzi o różnych światopoglądach, przekonaniach estetycznych, gustach i zapatrywaniach.

Redaktor miesięcznika DIALOG w latach 1995 – 2013. Wydawca, autorka i współautorka oraz redaktor wielu publikacji z dziedziny historii teatru oraz badań teatrologicznych, współautorka i kuratorka wystaw, inicjatorka licznych programów, mających na celu popularyzację sztuki teatru oraz propagowanie publicznego charakteru jej obecności i roli w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera

ZŁOTY PROLOG

Podczas uroczystości wręczenia Nagrody po raz pierwszy zostanie przyznane wyróżnienie dla młodego twórcy teatru, który w ocenie Fundacji w swoim działaniu realizuje ideały Patrona w następujących aspektach:

Etyka pracy

Samodzielność i oryginalność

Wrażliwość na problemy współczesności

Dbałość o warsztat

Wysoki poziom działań artystycznych, organizacyjnych lub społecznych

Decyzją Rady Fundacji laureatką I edycji Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera ZŁOTY PROLOG 2020 zostaje Magdalena Drab.

Magdalena Drab – aktorka, reżyserka, dramatopisarka. Absolwentka łódzkiej PWSFTviT, związana z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy (debiut 2012), występuje jako aktorka także na innych scenach Polski. Jako dramatopisarka jest laureatką najważniejszych nagród w tej dziedzinie. Od lat jest liderką off-owego Teatru Zamiast w Łodzi. Jako reżyser w teatrze zawodowym debiutowała w 2017 roku. Reżyseruje w Teatrze w Legnicy i w innych teatrach. Drab ceni warsztat i rzemiosło, co widać w jej przedstawieniach. Nominacja do „Paszportu Polityki 2019” w kategorii: Teatr – za jej dramat „Wyzwolenia”, współczesną parafrazę dzieła Wyspiańskiego i uparcie powtarzane pytanie: kim jestem. „Olśniewająco wszechstronny talent, jaki wykwitł nam na teatralnej glebie”.

Współfundatorem Nagrody i Wyróżnienia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mecenasem uroczystości ich wręczenia miasto st. Warszawa.

Jarosław Kilian

Sekretarz Zarządu

Fundacji Teatru Myśli Obywatelskiej

im. Zygmunta Hübnera

Leave a Reply