Teatr w Remizie: Aktorzy i stulecie niepodległości

Podczas przeglądów monodramów Teatr w Remizie od lat odbywają się rozmowy o aktorach, które prowadzi dr Tomasz Miłkowski. Nie zabraknie ich i w tym roku. Dwa spotkania pod wspólnym tytułem „Aktorzy i stulecie niepodległości” pod patronatem Klubu Krytyki Teatralnej/ polskiej sekcji AICT odbędą się 10 i 12 lipca. Tomasz Miłkowski, Wiceprezydent Honorowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych, członek honorowy ZASP mówić będzie o tradycjach niepodległościowych polskiego aktorstwa, dorobku ZASP-u i ciągłości tradycji. Klub od wielu lat patronuje helskim rozmowom towarzyszącym festiwalowi, zwykle poświęconym tradycjom i poszukiwaniom w teatrze jednoosobowym. W tym roku – z uwagi na znaczenie przypadającej setnej rocznicy restytucji polskiej państwowości rozmawiać będziemy o pracy aktorów na rzecz niepodległości, nawiązując m.in. do wydanej 10 lat temu księgi „Artyści sceny polskiej w ZASP, 1918-2008” pod redakcją Andrzeja Rozhina i naukową redakcją prof. Barbary Osterloff, a także do autorskiego cyklu profesor Bożeny Frankowskiej „100 x 100” o polskim teatrze w stuleciu Niepodległej, publikowanego na łamach magazynu polskiej sekcji AICT „Yorick” (www.aict.art.pl, numer specjalny – nr 52). Serdecznie zapraszamy!

Leave a Reply