Natalia Dzieduszycka dyrektorką TR Warszawa

Kaja Stępkowska, rzeczniczka prasowa TR informuje:

W czwartek 16 maja 2019 roku Komisja konkursowa jednogłośnie wybrała Natalię Dzieduszycką na stanowisko dyrektorki TR Warszawa.  Zastępcą Natalii Dzieduszyckiej ds. artystycznych będzie Grzegorz Jarzyna.

W składzie Komisji konkursowej pod przewodnictwem Prezydenta m. st. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego znaleźli się: Aldona Machnowska-Góra – p. o. dyrektor koordynator ds. Kultury i Komunikacji Społecznej; Beata Obrębowska – p.o. dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy; Redbad Klynstra-Komarnicki – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Wojciech Świdziński – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ewa Leśniak – przedstawicielka ZASP – Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji; Dariusz Miłkowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów; Magdalena Kuta – przedstawicielka TR Warszawa (Zastępczyni Przewodniczącego Komisji); Jakub Drzewiecki – przedstawiciel TR Warszawa.

W pierwszym etapie postępowania konkursowego oceniono formalnie oferty kandydatów i kandydatek. Wszyscy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu. 16 maja br. odbyły się rozmowy z kandydatami i kandydatkami na temat proponowanych przez nich autorskich koncepcji programowych i organizacyjnych TR Warszawa oraz proponowanymi zastępcami. Komisja najwyżej oceniła koncepcję programową kandydatki przygotowaną z Grzegorzem Jarzyną oraz koncepcję organizacyjną umożliwiającą realizację przedstawionego programu. Zwycięski program zawierający plan artystycznego rozwoju instytucji, założenia polityki finansowej i prowadzenia procesu inwestycyjnego, jak również informacje uzyskane podczas rozmowy z kandydatką – w najwyższym stopniu spełniły kryteria konkursu – uzasadnili wybór członkowie komisji konkursowej.

BIOGRAMY

Natalia Dzieduszycka jest menadżerką kultury, p.o. dyrektora TR Warszawa. Absolwentka Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie na kierunku biofizyka, ukończyła także lwowską szkołę muzyczną. W swoim dorobku ma również liczne szkolenia i kursy w obszarze zarządzania i prowadzenia działalności kulturalnej. Od 2006 do 2010 roku pełniła funkcję zastępczyni dyrektora ds. projektów w Fundacji Kultury, gdzie była odpowiedzialna za fundraising oraz prowadzenie projektów kulturalnych. W 2010 w ramach współpracy z Narodowym Centrum Kultury stworzyła autorską koncepcję portalu Platforma Kultury
– interaktywnej strony poświęconej edukacji kulturalnej, pedagogom, edukatorom i animatorom kultury. W latach 2010-2017 była związana z Instytutem Adama Mickiewicza, gdzie odpowiadała za stronę organizacyjno-finansową Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (2010-2012), w ramach którego zrealizowano około 400 wydarzeń w 10 krajach na świecie. Jako menadżerka projektu Culture. Media (2012-2017) zarządzała wieloosobowym, wielokulturowym zespołem, z którym zbudowała i stale umacniała wizerunek polskiej kultury za granicą poprzez markę Culture.pl. W ramach projektu wdrożyła wersje Culture.pl 2.0 oraz 3.0 oraz liczne interdyscyplinarne projekty takie jak np.: Multimedia Guides to Polish Culture (nominowane do Site of the Year Awwwards, nagrodzone Silver Winner – The Lovie Awards oraz Webby Honorary Award 2017).
Kieruje zespołem TR Warszawa od grudnia 2017 roku pełniąc obowiązki dyrektora teatru. Do zespołu TR Warszawa dołączyła we wrześniu 2017 roku jako zastępczyni dyrektora TR Warszawa ds. organizacyjno-finansowych. Przejście Natalii Dzieduszyckiej z Instytutu Adama Mickiewicza do TR Warszawa wzmocniło współpracę obu instytucji w obszarze rozwoju i promocji polskiego teatru na świecie dzięki wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń. Pełniąc obowiązki dyrektora TR Warszawa przygotowała i wdrożyła plan naprawczy, dzięki któremu uporządkowana została sytuacja finansowa teatru i organizacja pracy instytucji. Od początku swojej pracy w TR pracuje nad spłaszczaniem hierarchii, demokratyzowaniem procesów decyzyjnych i podmiotowym traktowaniem wszystkich pracowniczek i pracowników. Rozwinęła stałą współpracę teatru z instytucjami pozarządowymi, samorządowymi oraz ministerialnymi. Natalia Dzieduszycka przeprowadziła również kolejne etapy procesu inwestycyjnego TR Warszawa, mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę nowej siedziby TR Warszawa na Placu Defilad. Zainicjowała i wdrożyła wraz z zespołem „Strategię Zespołu TR Warszawa na lata 2019-2023” zawierającą strategię programową, rozwoju publiczności, rozpoznawalności marki, pozycji międzynarodowej i modelu działania. Strategia ta ma przygotować zespół TR Warszawa do przejścia do nowego budynku na Placu Defilad.

Grzegorz Jarzyna jest reżyserem teatralnym, operowym i filmowym. Ukończył Filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i reżyserię w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Zadebiutował „Bzikiem tropikalnym” według Stanisława Ignacego Witkiewicza (prod. Teatr Rozmaitości, 1997). Jego przedstawienia były wielokrotnie wystawiane na festiwalach i teatrach na całym świecie, m. in. w Awinionie, Edynburgu, Moskwie, St. Petersburgu, Jerozolimie, Berlinie, Monachium, Wiedniu, Sztokholmie, Londynie, Dublinie, Astanie, Bukareszcie, Nowym Jorku, Toronto, Los Angeles, Wellington, Pekinie i Hongkongu. W 2015 roku miała miejsce premiera filmu Grzegorza Jarzyny „Między nami dobrze jest”, zrealizowanego w koprodukcji TR Warszawa i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Film był prezentowany na wielu festiwalach filmowych oraz w ramach pokazów specjalnych, m. in. we Wrocławiu, Gdyni, Koszalinie, Karlovych Warach, Berlinie, Sztokholmie, Sofii, Chicago, Wilnie i we Lwowie. Najnowszy spektakl w reżyserii Grzegorza Jarzyny to „Inni ludzie” na podstawie najnowszej powieści Doroty Masłowskiej. Spektakl ma charakter partycypacyjny, zrealizował go kolektyw, w skład którego weszli m.in. aktorzy z zespołu TR Warszawa, kompozytorzy, artyści warszawskiej sceny hip-hopu, graficy, animatorzy, artyści wizualni i twórcy wideo.

Grzegorz Jarzyna jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla Polski na świecie (2002), Złotego Orderu z okazji 300-lecia St. Petersburga (2004), Paszportu Polityki w kategorii teatr za 1998 rok, Lauru Konrada (1999), Nagrody im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera (1999, 2009), nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010), nagrody specjalnej za całokształt dorobku artystycznego 15. Festiwalu Komedii – festCO w Bukareszcie (2018). W 2007 roku za spektakl „Medea” zrealizowany w 2006 roku w wiedeńskim Burgtheater otrzymał NESTROYPREIS – jedną z najbardziej prestiżowych nagród teatralnych obszaru niemieckojęzycznego.

Od 1998 roku jest zastępcą dyrektora ds. artystycznych TR Warszawa (dawnego Teatru Rozmaitości), w latach 2006-2012 pełnił funkcję dyrektora naczelnego teatru przy Marszałkowskiej 8. Jest twórcą profilu artystycznego i liderem zespołu TR Warszawa. W ciągu ponad 20. lat kierowania teatrem zbudował jego markę i wysoką pozycję w krajowym i światowym obiegu artystycznym. Pod jego kierunkiem TR Warszawa stał się miejscem artystycznych eksperymentów i twórczego rozwoju wielu artystów i artystek, obecnych dziś na polskich i międzynarodowych scenach teatralnych i planach filmowych, a także całej grupy producentów, producentek, menadżerów, menadżerek, zasilających kadry kultury w kraju i za granicą. Grzegorz Jarzyna stworzył ideę teatralnych projektów, których celem jest poszukiwanie nowych form teatralnych oraz wspieranie rozwoju młodych artystów teatru, takich jak m. in.: Teren Warszawa (2003/2004), TR/PL (2005/2006), Teren TR (2014/2015) czy powołana w sezonie 2015/2016 nagroda Debiut TR, przyznawana rokrocznie studentkom i studentom wydziałów reżyserii, w ramach której laureaci realizują swoje pierwsze spektakle w TR Warszawa. Jest inicjatorem i współautorem „Strategii Zespołu TR Warszawa na lata 2019-2023″, która ma przygotować zespół TR Warszawa do przejścia do nowego budynku na Placu Defilad.

Leave a Reply