NieObcy

„NieObcy” to projekt skoncentrowany wokół dwóch wydarzeń – Międzynarodowego Dnia Romów, obchodzonego 8 kwietnia oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów, którego obchody odbędą się 2 sierpnia.

Pierwsze wydarzenie, na które składają się warsztaty pieśni romskich oraz wieczór z kulturą romską (wystawa, muzyka na żywo, wspólne śpiewanie), jest próbą stworzenia przestrzeni spotkania otwartej dla każdego. W tym dniu Romowie mogą głośniej mówić: jesteśmy,
w taki sposób żyjemy, to nasza kultura, tak wygląda nasza przeszłość
. Wychodząc od tej myśli zrodził się pomysł wystawy oraz spotkania.

Celem wystawy jest przybliżenie odbiorcom kultury Romów. Na jej kształt złożą się m.in. fotografie autorstwa Andrzeja Polakowskiego z cyklu „Pożegnanie Taboru”, nagrania dokumentujące m.in. życie w taborach, zebrane w ramach projektu „Poszukiwania
i archiwizacja wspomnień i muzyki Romów w Polsce” realizowanego w 2012 roku przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, a także nagrania dotyczące aktualnej sytuacji Romów. Projekt realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Koncepcja projektu wystawy, realizacja oraz rejestracja rozmów: Ewa Łukasiewicz

Współorganizatorzy wydarzenia: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów z siedzibą
w Pabianicach, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Teatr Szwalnia

Harmonogram wydarzeń:

5 kwietnia, godz. 17.30-19.30

Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83

Warsztaty pieśni tradycyjnej Romów

Wędrówka muzyczna po Europie

1. Różnorodność muzyczna Romów – prezentacje nagrań oraz omówienie utworów muzycznych.

2. Nauka różnych rytmów poprzez zabawę muzyczną.

3. Czytanie tekstów pieśni w języku Romani wraz z omówieniem.

4. Nauka dwóch pieśni tradycyjnych.

Prowadzenie: Krystyna Markowska

8 kwietnia, godz. 18.00-20.30

Miejsce: Teatr Szwalnia, ul. Andrzeja Struga 90

Wieczór z kulturą romską

W programie: wernisaż wystawy „NieObcy”, muzyka romska na żywo, wspólne śpiewanie, przestrzeń do rozmów i spotkań

Koncepcja projektu wystawy, realizacja oraz rejestracja rozmów: Ewa Łukasiewicz

Wykonanie projektu wystawy: Tomasz Kawełczyk

Fotografie: Andrzej Polakowski

Realizacja sond ulicznych: Alexander Myasishchev

Montaż materiałów audio: Katarzyna Skręt

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

O twórcach:

Ewa Łukasiewicz – absolwentka Wydziału Aktorskiego w PWSFTviT w Łodzi (2004). Współzałożycielka i współtwórca Teatru Szwalnia w Łodzi. W obrębie działalności teatru poszukuje własnego języka twórczego realizując różnorodne działania edukacyjne
i artystyczne. W swoich działaniach pogłębia zagadnienia z pogranicza sztuk performatywnych, dokumentu i reportażu, pracy z pamięcią jednostkową i zbiorową (również pamięcią miejsca), pracy z przestrzenią oraz kontekstami kulturowymi, społecznymi
i politycznym.

Andrzej Polakowski – artysta fotografik, mgr inż. budownictwa lądowego. Członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików oraz członek honorowy Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad 400 wystaw zbiorowych fotografii artystycznej w kraju i za granicą. Jego twórczość obejmuje szeroki zakres tematów, w których można wyróżnić kilka wątków: reportaż przemysłowy, reportaż społeczno-obyczajowy, fotografię socjologiczną, zdjęcia należące do nurtu fotografii poszukującej i dokumentację lubelskiego życia artystycznego. Do fotografii socjologicznej zaliczany jest cykl zdjęć społeczności romskiej pochodzących z lat 1966-1967, wykonanych na Lubelszczyźnie, bezpośrednio po akcji osiedlania Cyganów.

Krystyna Markowska – wiceprezes stowarzyszenia Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, certyfikowany instruktor tańca i muzyki tradycyjnej Romów z podstawą uprawnień pedagogicznych. Członek zespołu muzycznego „Perła i Bracia”, który wykonuje romską muzykę wokalno-instrumentalną. Jego członkowie mają styczność również z muzyką jazzową i tzw. muzyką świata. Badacz terenowy, wieloletni koordynator projektów rządowych i unijnych. W 2015 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dialogu międzykulturowego i integracji Romów w Polsce.

Patroni medialni: TVP3 Łódź, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, AICT, Teatr dla Wszystkich, Plaster Łódzki

Fot: Z wystawy Pożegnanie taboru – fot. Andrzej Polakowski

Projekt realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Leave a Reply