INNI LUDZIE

Hip-hopowy poemat-musical Doroty Masłowskiej o Warszawie końca drugiej dekady XXI wieku w okowach neokapitalizmu, smogu i zatruwającej umysły ksenofobii przyoblekł kształt przerażającego trafnością diagnoz widowiska. Grzegorz Jarzyna w swoim spektaklu, eksponując żywioł języka, który u Masłowskiej zawsze jest probierzem i jądrem rzeczywistości („słowa nas sądzą”, jakby powiedział Norwid), zaprzęga do uruchomionej machiny teatralnej zsynchronizowane z akcją sceniczną: muzykę, chóry, projekcje wideo, a przede wszystkim całą armię współpracowników. Nagrania wideo ukazują pulsujące miasto, aktorów wpisanych w greenboxy, którzy co chwila wyłaniają się z nich na plan żywego teatru, sugestywną animację. Wędrówka Kamila Janika (Yacine Zmit), drobnego kombinatora z blokowiska, niespełnionego autora rapowej płyty, który niczym antyOdys krąży po Warszawie w poszukiwaniu jakiejś szansy, odsłania świat skarlałych pragnień, zwichniętych relacji i pogorzeliska idei. Kamil to dostrzega – wokół spotyka Innych Ludzi, których dzieli obcość, plemienna przepaść, obojętność, wrogość wypierająca dawne związki sąsiedzkie. Kończy się ten spektakl jak w „Ferdydurke”: „I to tyle – wykrzykuje Matka (świetna rola Marii Maj) pokazując wymownie środkowy palec – jakby ktoś pytał, jak tam jego płyta”.

INNI LUDZIE Doroty Masłowskiej, reżyseria, adaptacja, scenografia – Grzegorz Jarzyna, kostiumy i charakteryzacja – Anna Axer-Fijałkowska, zdjęcia – Radek Ładczuk, muzyka – Piotr Kurek, Krzysztof Kaliski, producent bitów – Michał DJ B Olszański, Bartek Kruczyński, reżyseria dźwięku – Maciej Szymborski, reżyseria świateł – Aleksandr Prowaliński, TR Warszawa, sala ATM, premiera 15 marca 2019

[tm]

[fot. Marcin Oliva Soto]

Leave a Reply