Nowe odczytanie „Pragmatystów” Witkacego w Teatrze Powszechnym

20 i 23 stycznia na Scenie DAS (Dream Adoption Society) w Teatrze Powszechnym w Warszawie odbędą się pokazy „Pragmatists, or Use Me”. Twórcami performance’u są: Zbigniew Bzymek, Andrew Maillet, Marcin Kosakowski, Marta Nawrot, Andrzej Szeremeta i Jagoda Wójtowicz.

„Pragmatyści” to fantasmagoryczny dramat kameralny napisany w odpowiedzi na filozofię pragmatyzmu Williama Jamesa, zwaną najbardziej amerykańską filozofią. Ta nowa interpretacja bada integrację technologii VR z występem na żywo, pytając, co by się stało, gdyby udręczony bohater Witkiewicza, artysta Plasfodor, został przywrócony jako doświadczenie VR.

Przestrzeń performance’u podzielona jest na trzy strefy: przestrzeń pracy, przestrzeń idealną i przestrzeń dystopijną. Tekst Witkacego konfrontowany jest z takimi zjawiskami, jak noise, kabaret, technologia wirtualnej rzeczywistości oraz praca interaktywnej maszyny dźwiękowej. Perfomance Zbigniewa Bzymka i Andrew Mailleta był ostatnio prezentowany w The Performing Garage w Nowym Jorku, siedzibie The Wooster Group. Więcej informacji o wydarzeniu i bilety: https://www.powszechny.com/pragmatists-or-use-me.html.

Leave a Reply