Schaeffer Klasyka Awangardy

„Schaeffer Klasyka Awangardy Awangarda Klasyki w 100 leciu Niepodległości Polski” we Wrocławiu! Partnerem naszym był FLYCUBE oraz Centrum Kultury Wrocław Zachód. Jednym z patronów była polska sekcja AICT.

Wydarzenie trwało od 8 do 20 listopada – odbyła się wystawa Grafik i Partytur Schaeffera oraz dwa multimedialne wydarzenia 12  listopada  2018 roku.

Fundacja AUREA PORTA zorganizowała Festiwal „Schaeffer – Klasyka Awangardy, Awangarda Klasyki w 100-leciu Niepodległości Polski” we Wrocławiu. Na prezentację dorobku artystycznego polskiego awangardzisty, Bogusława Schaeffera złożył się w cykl wydarzeń. Multimedialnemu przedstawieniu towarzyszyła wystawa grafik pt. „Klasyka Niepodległej”.

W wydarzeniu udział wzięli artyści scen polskich i zagranicznych, Marcin Wyrostek z zespołem Coloriage.

Działający w duchu awangardy Bogusław Schaeffer zapisał się na arenie międzynarodowej jako twórca totalny – kompozytor, dramaturg, muzykolog, filozof – unikatowy na skalę światową. Ceniony również jako pedagog, Schaeffer w swojej twórczości odwołuje się do motywów polskich. Wśród jego kompozycji możemy znaleźć polskie tańce ludowe czy też utwory religijne (Msza Elektroniczna). Prezentacja dorobku artysty przyczyniła się do budowania pozytywnego wizerunku polskiej kultury ukazując jej oryginalność w awangardowej odsłonie.

Festiwal Era Schaeffera to wydarzenie z pogranicza teatru, tańca i muzyki, oparte o bogaty dorobek twórczy genialnego polskiego kompozytora, dramaturga, teoretyka muzyki filozofa i grafika, przedstawiciela nurtu awangardy mającego na jej polu wybitne osiągnięcia, Bogusława Schaeffera.

Spektakl jest multimedialnym wydarzeniem utrzymanym w technice collage’u i odbywa się cyklicznie w Warszawie od 2009 roku. W ramach obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Festiwal odbył się również w Paryżu.

Krystyna Gierłowska

Leave a Reply