Obrady jury Nagrody im. Treugutta

We wtorek, 30 października obradowało jury tegorocznej Nagrody im. Stefana Treugutta. Na zdjęciu członkowie jury (od lewej): Marzena Dobosz, Grzegorz Mrówczyński, Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska, Łukasz Maciejewski i Tomasz Miłkowski (przewodniczący). Brakuje sekretarz jury, Katarzyny Michalik-Jaworskiej, która zrobiła to zdjęcie pamiątkowe w warszawskim Domu Dziennikarza. Jury z satysfakcją odnotowało wzrost produkcji spektakli telewizyjnych, której jeszcze niedawno groził postępujący uwiąd.

Leave a Reply