Główna nagroda Festiwalu Scena Wolności w Słupsku dla „Klątwy”

Jury Festiwalu w składzie Anna Sobiecka (przewodnicząca) oraz członkowie – Tomasz Domagała, Zbigniew Majchrowski i Piotr Wyszomirski jednomyślnie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Nagrody:1. w kategorii inscenizacja – nagrodę główną Festiwalu (w wysokości 20 tysięcy złotych) „Klątwie” (na zdjęciu) Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie – za kreację zbiorową w teatralnej narracji o wolności w polskiej rzeczywistości. Jury zastrzega, że nagroda pieniężna powinna być przeznaczona w całości do równego podziału między członków zespołu aktorskiego.

2. w kategorii rola aktorska żeńska – nagrodę (w wysokości 5 tysięcy złotych) Marcie Ścisłowicz z Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach za kreację Carycy Wszechrusi Katarzyny II – za przekonująco bolesny rozrachunek z cielesnością oraz wolnością indywidualną

3. w kategorii rola aktorska męska – dwie równorzędne nagrody (w wysokości po 2,5 tysiąca złotych) Pawłowi Sanakiewiczowi i Januszowi Marchwińskiemu za role Patrycji i Lukrecji w spektaklu „Lubiewo” Teatru Nowego Proxima w Krakowie – za artystycznie oryginalne przełamywanie wciąż aktualnego tabu związanego z wolnością seksualną człowieka.

Wyróżnienia:

1. spektaklowi „Caryca Katarzyna” Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z reżyserii Wiktora Rubina – za brawurowe odczytanie złożonych losów polskiej historii i wpisanych w tę historię losów oraz wolności jednostki i zbiorowości

2. Karolinie Kuklińskiej za kreację aktorską w przedstawieniu „Zakonnice odchodzą po cichu” Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – za przekonujące „bycie zakonnicą”, która nie przestała być wolną kobietą

3. Maciejowi Zakrzewskiemu – autorowi opracowania muzycznego do spektaklu „Trololo – przesłania najjaśniejsze” – za oryginalne zespolenie działań muzycznych i słownych.

Materiał nadesłany
25-09-2018

Leave a Reply