Beata Barciś z Dyplomem Honorowym AICT

Podczas uroczystości wieńczącej kolejną edycję Nagrody im. Stefana Treugutta – BEATA BARCIŚ została wyróżniona Dyplomem Honorowym za osiągnięcia w sztuce montażu. W ten sposób Kapituła Nagrody, jak powiedział jej przewodniczący Tomasz Miłkowski, chciała podkreślić, że końcowy efekt, czyli spektakl, zarówno w teatrze żywego planu, jak i w teatrze telewizyjnym zawdzięcza swoje istnienie wielu twórcom, często niewidocznym i niedocenianym. Dorobek Beaty Barciś jest ogromny – Łukasz Maciejewski, członek Kapituły Nagrody im. Stefana Treugutta doliczyl się bodaj 300 (!) spektakli zmontowanych przez Laureatkę. – Nie było aż tyle – oponowała wyróżniona, ale nie będziemy się spierać o szczegóły. Idzie przecież o jakość tej roboty. – Teraz nareszcie jestem montażystką dyplomowaną – powiedziała Beata Barciś, odbierając Honorowe Wyróżnienie AICT. [red]

[Fot. Katarzyna Michalik-Jaworska]

Leave a Reply