O Kruczkowskim w Domu Literatury

Z inicjatywy Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) 13 listopada w Domu Literatury odbyło się spotkanie poświęcone dorobkowi LEONA KRUCZKOWSKIEGO, wybitnego pisarza i działacza społecznego. Spotkanie prowadził Janusz Termer, członek Zarządu SEC, a w panelu udział wzięli: Marek Wawrzkiewicz, prezes ZLP, Tomasz Miłkowski, prezes polskiej sekcji AICT i Grzegorz Wiśniewski, wiceprezes ZLP. Wawrzkiewicz podzielił się swoją impresją o losie pisarzy, często zapominanych lub celowo pomijanych, którzy wbrew intencjom twórców nowych wersji historii na końcu okazują się zwycięzcami. Tezę tę wsparł swoją refleksją, nieobecny fizycznie, ale przywołany za pośrednictwem felietonu pomieszczonego w „Res Humana”, Eugeniusz Kabatc, prezes SEC. Miłkowski skupił się na „niebezpiecznej” aktualności dramaturgii Leona Kruczkowskiego, a Wiśniewski zreferował recepcję jego dzieł, sytuowaną i porównywaną ze skalą oddziaływania dzieł czołowych przedstawicieli literatury epoki Kruczkowskiego.

Ważnym akcentem dla zebranych była obecność Stefana Kruczkowskiego, syna pisarza, który przywołał kilka nieznanych szczegółów z jego biografii i prywatności. Aż brała ochota, aby te wspomnienia i refleksje znalazły wyraz w osobnej publikacji (może wywiad-rzeka?). Pytanie jednak, kto dzisiaj by taka pracę zechciał wesprzeć na etapie powstawania, a potem opublikować. Może znajdzie się hojny sponsor tak jak ZAiKS, wspierający spotkanie o Leonie Kruczkowskim w Domu Literatury [t].

Leave a Reply