STUDIO DOSTĘPNE

Od roku 2012 STUDIO teatrgaleria ma w swojej ofercie spektakle z audiodeskrypcją i napisami, warsztaty oraz inne działania dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Udostępnianie oraz dostosowywanie wydarzeń dla jak największej grupy odbiorców jest jednym z podstawowych obszarów działania działu edukacji STUDIO. Wkrótce nasz program poszerzy się o dodatkowe projekty z obszaru dostępności. W maju rozpoczynamy trzyletnią współpracę z Teatrem 21, w ramach której grupa będzie regularnie pojawiać się na naszej scenie (planowane są również warsztaty prowadzone przez grupę), od przyszłego sezonu zaś startuje dwuletni projekt OPERA DLA GŁUCHYCH, której zwieńczeniem będzie powstanie interdyscyplinarnej opery, w której twórcy z niepełnosprawnościami spotkają się z aktorami STUDIO i innymi artystami zaangażowanymi w projekt.

  1. SPEKTAKLE Z AUDIODESKRYPCJĄ I NAPISAMI

STUDIO teatrgaleria zauważa każdego widza i umożliwia odbiór spektakli także osobom z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Osobom niesłyszącym i niewidomym, które z uwagi na niepełnosprawność bywają marginalizowane jako potencjalni odbiorcy teatralni, proponujemy regularne spektakle z audiodeskrypcją i napisami. Chcemy stać się miejscem przyjaznym szerokiemu gronu odbiorców, dlatego dążymy do stworzenia wspólnej przestrzeni i miejsca stałych spotkań widzów z niepełnosprawnościami z twórcami teatru.

Razem z Fundacją Kultury bez barier, która jest merytorycznym partnerem projektu, prezentować będziemy wybrane spektakle z naszego repertuaru dedykowane widzom z niepełnosprawnościami.

Dotychczas w sezonie 2016/2017 pokazaliśmy 3 spektakle z audiodeskypcją i napisami: „Szkarłatny płatek i biały” w reż. Kuby Kowalskiego, „Wichrowe wzgórza” w reż. Kuby Kowalskiego oraz „Jaskinia” w reż. Arka Tworusa.

Kolejny spektakl z audiodeskrypcją i napisami:

25 maja godz. 19:00 „Bydło” reż. Jacek Poniedziałek

Audiodeskrypcja: Magdalena Grabowska, Gabriela Stankiewicz,

Napisy: Urszula Butkiewicz,

Lektor: Stefan Knotche.

2. TEATR 21

Z radością ogłaszamy, że STUDIO teatrgaleria jest partnerem 3-letniego projektu Teatru 21 „2017.T21.2019”. W ramach współpracy zespół kierowany przez Justynę Sobczyk będzie regularnie prezentować swoje produkcje na scenie STUDIO. Pokazy rozpocznie spektakl „Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3” 16 i 17 maja, zaś pod koniec miesiąca (30-31 maja) zapraszamy na „Statek miłości. Odcinek 1”. Przedstawienia stanowią część serialu teatralnego zrealizowanego przez Teatr 21, w którym każdy z odcinków jest odrębną całością i odnosi się do innej wartości bądź marzenia aktorów.

SPEKTAKLE W MAJU:

16.05 godz. 11:00 „Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3” [fot. Marta Arkiensztejn]

17.05 godz. 11:00 „Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3”

30.05 godz. 11:00 „Statek miłości. Odcinek 1”

31.05 godz. 11:00 „Statek miłości. Odcinek 1”

Bilety w cenie 25 złotych są dostępne w kasach teatru.

Więcej informacji, aktualności: www.teatrstudio.pl oraz www.teatr21.pl

Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3”

Tym razem spotykamy bohaterów w mieszkaniu treningowym. To ostatnia pozycja z listy życzeń – rodzina. Spektakl nawiązuje do tradycji cyrku, w którym jeszcze na początku XX w. na pokazach freak show prezentowano wszelaką odmienność. Pokazy miały charakter teatralnego przedstawienia i cieszyły się ogromną popularnością. Jak bardzo nasze czasy różnią się od przeszłości? Czy znaleźliśmy sposób na integrację?

Statek miłości. Odcinek 1”

14 bezrobotnych aktorów, którzy nie znaleźli producenta dla swojego wymarzonego serialu I my wszyscy zakłada biuro podróży pod nazwą Statek Miłości. Bohaterowie wpadają na pomysł organizowania rejsów do źródła. Postanawiają stworzyć program artystyczny, który zapewni widzom przeżycie jedyne w swoim rodzaju.

Teatr 21

Teatr 21 zrodził się w 2005 r. z warsztatów w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie. Okazało się, że zarówno aktorów i reżyserkę, interesuje systematyczna oraz intensywna praca. Postanowili powołać do życia teatr. Potrzebowali miejsce idealnego do twórczych poszukiwań i spotkań towarzyskich, bezpiecznej przestrzeni na coraz odważniejsze i bliższe spotkania z sobą i widzem – zawsze w kontekście teatru.

Członkami zespołu są uczniowie oraz absolwenci szkoły „Dać Szansę”, osoby z zespołem Downa i autyzmem. Początkowo grupa pracowała nad nietypowymi szkolnymi przedstawieniami jasełkowymi, z czasem zaczęła realizować spektakle autorskie. Większość powstała na bazie własnych, wypracowanych w czasie prób, scenariuszy. W ciągu 10 lat dodatkowe zajęcia z teatru zmieniły się w pracę, za którą aktorzy otrzymują wynagrodzenie.

Grupę prowadzi Justyna Sobczyk, szefowa działu pedagogiki teatru w Instytucie Teatralnym w Warszawie, pedagożka teatru i reżyserka. Z Teatrem 21 współpracują twórcy video, edukatorzy, dramaturdzy, muzycy oraz tancerze działający na co dzień w stołecznych instytucjach kultury.

  1. OPERA DLA GŁUCHYCH

SEZON 1: sezon teatralny 2017/2018

SEZON 2: sezon teatralny 2018/2019

„Opera dla głuchych” to dwuletni cykl wydarzeń artystycznych, których głównym przedmiotem będzie historia oraz współczesna kultura społeczności osób głuchych. Głównymi obszarami projektu będą:

– prezentacja aktywności artystycznej głuchych (teatr, pantomima, poezja migowa, film) w głównym obiegu kultury wysokiej;

– wyjaśnienie jej historycznego, politycznego oraz kulturowego kontekstu;

– zbudowanie pomostu komunikacyjnego pomiędzy artystami oraz odbiorcami ze świata słyszących i ze świata głuchych.

Zwieńczeniem i podsumowaniem Sezonu 1 będzie (realizowane w Sezonie 2) stworzenie interdyscyplinarnego utworu syntetyzującego praktyki twórcze obu środowisk kulturowych, wprowadzającego zupełnie nowe środki wyrazu, a także kreującego wyrazisty przekaz dotyczący z jednej strony opresji jako nieodzownego elementu doświadczenia społeczno-kulturowego osób głuchych, z drugiej zaś – głębokich, być może nie dających się pokonać barier oddzielających kulturę osób głuchych od kultury osób słyszących.

Na „Operę dla głuchych – Sezon 1” (wrzesień 2017 – czerwiec 2018) złoży się 20 wydarzeń skierowanych do osób głuchych oraz słyszących. Wydarzenia będą miały charakter kameralnych spektakli teatralnych (i prób otwartych), pokazów filmowych, autorskich prezentacji poezji migowej, pantomimy oraz współczesnych technik choreograficznych, otwartych warsztatów dotyczących wymienionych uprzednio dziedzin, sesji z udziałem muzyków i teoretyków dotyczących percepcji dźwięku i fenomenów muzycznych w świecie słyszących oraz w świecie głuchych, wreszcie wykładów wprowadzających w kulturę i historię społeczności głuchych w Polsce oraz na świecie.

Wszystkie wydarzenia „Sezonu 1” stanowiły będą zarazem wstęp – proces przygotowania twórców oraz odbiorców – do „Sezonu 2” (wrzesień 2018 – czerwiec 2019), w którym zostanie stworzona nowa „opera dla głuchych” – interdyscyplinarny utwór, łączący elementy koncertu muzyki noise, instalacji audiowizualnej, spektaklu postdramatycznego, spektaklu tańca nowoczesnego, pantomimy i poezji migowej. Libretta dzieła (tradycyjne i migowe) oparte zostaną na historii Grahama Bella – kluczowej postaci w historii nowoczesnej kultury dźwiękowej (m.in. jako wynalazcy telefonu), ale też w historii opresji słyszącej większości wobec głuchej mniejszości.

W realizację obu Sezonów „Opery dla głuchych” zaangażowani będą aktorzy STUDIO teatrgalerii, aktorzy warszawskiego teatru głuchych „Cisza na scenie”, dramaturg i reżyser Wojtek Zrałek-Kossakowski, kurator i reżyser Michał Mendyk, poeta migowy Adam Stoyanov, choreograf Rafał Urbacki, kompozytor Robert Piotrowicz oraz dodatkowi eksperci z dziedziny teatru, muzyki, komunikacji i antropologii zaproszeni do udziału w poszczególnych wydarzeniach.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Fundacja 4.99, STUDIO teatrgaleria oraz Miasto Stołeczne Warszawa.

Krystyna Lewenfisz – Kulesza

Leave a Reply