Wiesław Geras HONOROWY

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Krytyki Teatralnej w dniu 21 stycznia 2017 roku w Warszawie w uznaniu zasług dla polskiego teatru i Stowarzyszenia i nadali Wiesławowi Gerasowi [fot. Łukasz Piecyk] tytuł Członka Honorowego Polskiej Sekcji AICT.

„Yorick” gratuluje i przypomina, że w z okazji półwiecza festiwalu WROSTJA oraz jubileuszu półwiecza prowadzania tego festiwalu przez Wiesława Gerasa KKT przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Teatralnego opublikował w ubiegłym roku książkę „50 lat WROSTJA. Po teatrze jednego aktora oprowadza Wiesław Geras”.

Leave a Reply