Henryk Bieniewski HONOROWY

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Krytyki Teatralnej w dniu 21 stycznia 2017 roku w Warszawie w uznaniu zasług dla polskiego teatru i Stowarzyszenia nadali Henrykowi Bieniewskiemu tytuł Członka Honorowego Polskiej Sekcji AICT.

„Yorick” serdecznie gratuluje i przypomina, że w kwietniu ubiegłego roku ukazał się specjalny (42.) numer „Yoricka” w całości poświęcony życiu i twórczości Henryka Bieniewskiego z okazji jego 90. rocznicy urodzin. Zapraszamy do lektury.

Leave a Reply